Viisumin jatkaminen

Viisumin jatkaminen

Viisumi on ulkomaalaiselle myönnettävä maahantuloon ja lyhytaikaiseen oleskeluun oikeuttava lupa. 

Ulkoministeriö myöntää viisumit Suomeen, mutta poliisille kuuluu yksittäisiä viisumeihin liittyviä tehtäviä. Poliisi voi jatkaa viisumin voimassaoloaikaa Suomessa olevien osalta, minkä lisäksi poliisi voi tarvittaessa peruuttaa tai mitätöidä viisumin. 

Poliisi voi jatkaa viisumisi voimassaoloaikaa ja/tai sallitun oleskelusi kestoa jos

  • poistuminen Suomesta tai Schengen-jäsenvaltioiden alueelta ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi tai humanitäärisistä syistä ennen myönnetyn viisumin voimassaoloajan ja/tai sallitun oleskelun keston päättymistä
  • voit osoittaa, että viisumin jatkaminen on tarpeen vakavista henkilökohtaisista syistä. 

Edellä mainittujen perusteiden lisäksi viisumin jatkamisen edellytyksenä on, että sinulla on oleskelua varten riittävät rahavarat ja voimassa oleva vakuutus. 

Alueelta poistumisen estyminen

Suomesta tai Schengen-alueelta poistumisen estymisen on johduttava humanitaarisesta syystä tai ylivoimaisesta esteestä, jotta viisumin jatkaminen olisi mahdollista. Näissä tapauksissa viisumin jatkaminen on maksutonta.

Humanitäärisiä syitä ovat esimerkiksi 

  • viisuminhaltijan äkillinen vakava sairaus, jonka vuoksi hän ei kykene matkustamaan
  • viisuminhaltijan jäsenvaltiossa asuvan lähisukulaisensa äkillinen vakava sairaus tai kuolema.

Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi lennon peruuntuminen lakon tai sään vuoksi. 

Vakavat henkilökohtaiset syyt

Viisumin voimassaoloaikaa ja/tai sallitun oleskelun kestoa voidaan lisäksi jatkaa, jos viisumin haltija voi osoittaa, että viisumin voimassaolon tai oleskelun keston jatkaminen on tarpeen vakavista henkilökohtaisista syistä. 

Vakava henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi

  • tärkeiden liikeneuvottelujen jatkuminen ennakoitua pidempään tai 
  • aiemmin sairastuneen sukulaisen tilan äkillinen huonontuminen. 

Jos viisumia jatketaan vakavien henkilökohtaisten syiden vuoksi, käsittelymaksu on 30 euroa.

Jos sinulla on tarvetta viisumisi pidentämiseen, ota yhteyttä lähimpään poliisiasemaan.