Utredningen av dataintrånget fortsätter - polisen ber att publicering av detaljer övervägs noggrant

Utgivningsdatum 30.10.2020 15.01 | Publicerad på svenska 24.11.2020 kl. 16.57

Polisen fortsätter utreda de misstänkta brotten; grovt dataintrång, grov utpressning och grov spridning av information som kränker privatlivet, som hänför sig till Psykoterapicentret Vastaamo. Utredningen går framåt men i detta skede kan bara mycket litet berättas om den.

– Vi är så öppna vi kan vara, men uppgifter om till exempel polisens utredningslinjer, utredningsmetoder och andra åtgärder kan utnyttjas av förövaren eller föröverna. Det vill vi absolut undvika eftersom utredningens absoluta prioritet är att få fast förövarna och förhindra möjliga problem för offren bland annat om materialet sprids, säger undersökningsledare, kriminalkommissarie Marko Leponen vid Centralkriminalpolisen.

Härvan har utretts sedan den 29 september då Psykoterapicentret Vastaamo till polisen lämnade en begäran om utredning om ett misstänkt dataintrång och utpressning med hjälp av kunduppgifter som hade åtkommits i samband med dataintrånget. I slutet av oktober hade kunduppgifter publicerats bland annat på det krypterade Tor-nätet och offren hade fått personliga utpressningsbrev.

Polisen är inte säker på om det är samma krets som ligger bakom dataintrånget, utpressningen mot psykoterapicentret och utpressningen mot privatpersonerna.

Polisen har hittills fått ca 15 000 brottsanmälningar i detta ärende. Anmälningarna gäller både eventuell spridning av personuppgifter på nätet och utpressning för att uppgifterna inte ska publiceras. Polisen uppmanar offren att lämna brottsanmälan. Det är bra att fylla i alla uppgifter noggrant och följa de anvisningar polisen gett om saken. Anvisningarna finns här.

– Det är dock bra att komma ihåg att brottsanmälningarna i detta skede inte är viktiga med tanke på hur utredningen går framåt och därför vi hinner återkomma till dem först senare. Detta gäller alla och att kontakta polisen främjar inte behandlingen av ett enskilt ärende, säger Leponen.

Att publicera tipsuppgifter kan försvåra polisens arbete

Polisen har fått ett stort antal tips och tips från nätanvändarna och hoppas fortfarande att medborgarna är allerta på nätet. Tips kan lämnas på polisen sida Nättips, använd länken https://www.poliisi.fi/nattips

– Vi har tackat alla som gjort iakttagelser i nätvärlden för deras aktivitet att anmäla sina iakttagelser och uppskattar verkligen den hjälp de erbjudit polisen. Bland annat hackersamfundet har agerat med låg profil och gett myndigheterna information, vilket är alldeles utmärkt. Detta är mycket viktigt eftersom förundersökningen kan äventyras om detaljer om fallet kommer ut i offentligheten, säger Leponen.

– Vi förstår mycket väl varför människor vill agera, det är fråga om ett brott som är exceptionellt upprörande och orsakar stor mänsklig nöd. Vi hoppas dock att vårt arbete inte ska försvåras av offentliga spekulationer om förövaren eller av exempelvis kampanjer eller andra åtgärder i nätomgivningen. I värsta fall kan en välmenande offentlig kampanj eller annan verksamhet hindra att förövaren grips eller att myndigheterna får tillräckliga bevis. Polisen är den enda aktören som kan se till att förövarna ställs inför straffrättsligt ansvar för sina gärningar och vi gör allt vi kan för att det ska ske, fortsätter Leponen.

Polisen påminner också om att inte heller i detta fall helgar ändamålet medlen: det är inte tillåtet att bryta mot lagen och polisen kunde inte ens utnyttja uppgifter som åtkommits på olagliga sätt.

Vi informerar om hur utredningen går framåt alltid då det är möjligt.

– Trots att vi inte hela tiden kan ge ny information om situationen, betyder det inte att vi inte skulle jobba för fullt. Vi förstår att saken har stor samhällelig betydelse och vi är så öppna vi kan vara utan att äventyra förundersökningen, säger Leponen.

Myndigheters och organisationers gemensamma webbplats för dataläckans offer:

www.tietovuotoapu.fi/sv/

Centralkriminalpolisen tidigare meddelanden om saken:

https://www.poliisi.fi/centralkriminalpolisen/meddelande/1/0/anvisningar_om_hur_brottsanmalan_ska_lamnas_till_polisen_da_dina_personuppgifter_har_delats_pa_natet_med_anledning_av_dataintranget_mot_vastaamo_eller_da_du_har_fatt_ett_utpressningsbrev_94189

https://www.poliisi.fi/centralkriminalpolisen/meddelande/1/0/polisens_forundersokning_av_det_exeptionellt_omfattande_dataintranget_fortsatter_-_brottets_offer_erbjuds_samtalshjalp_94188

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter