Förundersökningen gällande Vastaamo-dataintrånget är färdig

Utgivningsdatum 31.8.2023 10.58
Nyhet

Polisen har sedan hösten 2020 utrett en härva som hänför sig till Psykoterapicentret Vastaamo. De misstänkta brotten är grovt dataintrång, försök till grov utpressning och spridning av information som kränker privatlivet. Förundersökningen är nu färdig och lämnas till åklagaren för åtalsprövning.

En 26-årig finländsk man är misstänkt för det grova dataintrånget mot Psykoterapicentret Vastaamo, för spridningen av över 30 000 Vastaamokunders känsliga uppgifter och för försök till grov utpressning av offren. Den misstänkte greps i Frankrike och utlämnades till Finland i februari 2023 och har sedan dess varit häktad.

– Ett viktigt mål för utredningen var att klarlägga händelsernas gång och ta reda på vem den skyldiga är och därigenom möjliggöra att straffansvar och offrens rättigheter förverkligas så bra som möjligt. Inom utredningsgruppen litade vi hela tiden på att fallet skulle bli utrett och förundersökningen är nu färdig, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Leponen vid Centralkriminalpolisen.

Eftersom den här förundersökningen på många sätt är den första i sitt slag i Finland, utvecklade polisen snabbt nya verksamhetsmodeller och utredningsmetoder, bland annat för att kunna höra offren.

Centralkriminalpolisen och polisinrättningarna har samarbetat intensivt under utredningen. CKP har fokuserat på den tekniska undersökningen av dataintrånget, medan polisinrättningarna i olika delar av Finland har tagit emot och behandlat brottsanmälningarna och de elektroniska utlåtandeblanketterna, som lämnats av de tusentals offren, och satt ihop handlingarna till separata förundersökningsprotokoll. Vid utredningen var också internationell rättslig hjälp och informationstillgång viktiga förfaranden.

– Om förundersökningens storleksklass vittnar antalet offer, men även den genomgångna datamängden, en petabyte. Centralkriminalpolisens förundersökningsprotokoll består av 2200 sidor. Dessutom har polisinrättningarna upprättat och lämnat till åklagaren för åtalsprövningen sammanlagt över 23 000 protokoll med målsägandenas brottsanmälningar, säger Leponen.

– Att Vastaamoförundersökningen nu är färdig är ett resultat av den finska polisens fungerande samarbete, såväl internt som med inhemska och utländska samarbetspartner. Jag vill särskilt tacka polisinrättningarna, på flera av dem förutsatte utredningen och upprättandet av förundersökningsprotokollen gällande målsägandena, exceptionella arrangemang. Brottsofferjouren har för sin del utfört ett viktigt arbete genom att stöda offren och har hjälpt polisen genom att till målsägandena förmedla information om straffprocessen, summerar Leponen.

Den färdiga förundersökningen lämnas nu åtalsprövning till Åklagarmyndigheten, där en nationell åklagargrupp tillsatts för detta ärende.

Brottsofferjouren erbjuder fortfarande offren stöd och råd

Att straffprocessen framskrider och saken behandlas i nyheterna, kan kännas tungt och väcka svåra känslor och de praktiska frågor som behöver vidtas kan kännas invecklade. Brottsofferjouren erbjuder stöd och praktiska råd genom sin telefontjänst 116 006 och RIKUchatten. Information som offren kan behöva finns på Brottsofferjourens hemsida riku.fi/vastaamo.

Uppdatering 31.8.2023 12:50: Specifierad delen som berättar om åtalsprövning.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Startsidans stor nyhet