Vastaamo-förundersökningen blir klar i slutet av sommaren – polisen ber offren fylla i utlåtandeblanketten

Utgivningsdatum 26.4.2023 10.01
Nyhet

Polisens förundersökning gällande dataintrånget mot psykoterapicentret Vastaamo och spridningen av känsliga patientuppgifter blir klar i slutet av sommaren 2023. Polisen ber dem som blivit offer för spridning av uppgift som kränker privatlivet eller utpressning, och ännu inte gjort det, lämna brottsanmälan och fylla i den elektroniska utlåtandeblanketten i polisens e-tjänst senast den sista maj.

Avsikten är att utredningen av de misstänkta brotten, dvs grovt dataintrång, försök till grov utpressning och grov spridning av information som kränker privatlivet, som ingår i förundersökningen som har samband med psykoterapicentret Vastaamo, ska bli klar och överförd till åtalsprövning i slutet av sommaren. 

I samband med utpressningarna och spridningarna av information ber polisen offren lämna brottsanmälan och fylla i den elektroniska utlåtandeblanketten i polisens e-tjänst senast den 31 maj 2023. De som redan har gjort det ska inte göra det på nytt.

Att brottsanmälan har lämnats in och den elektroniska utlåtandeblanketten har fyllts i är en förutsättning för att offret som målsägande ska finnas med som en del av straffprocessen. 

Jag är offer för dataintrånget mot Vastaamo, vad ska jag göra för att hållas kvar i straffprocessen?

 1.  Lämna din brottsanmälan så fort som möjligt om du varit kund hos Vastaamo och misstänker att privat information om dig har lagts ut på nätet eller du har fått utpressningsbrev som har samband med dataintrånget mot Vastaamo. Lämna brottsanmälan bara om du inte redan har gjort det. 

  I den härva som nu utreds är det fråga om utpressning och försök till utpressningar mellan den 23 och 24 oktober 2020 och spridning av information som kränker privatlivet, vi ber alltså att få brottsanmälningar gällande dessa.

 2. Då polisen har behandlat din anmälan, kommer du åt en elektronisk utlåtandeblankett i polisens e-tjänst. Att fylla i utlåtandeblanketten motsvarar ett målsägandeförhör, som är en del av polisens förundersökning. Du kan inte fylla i utlåtandeblanketten förrän polisen har registrerat din anmälan. Polisen behöver i allmänhet några dagar för registringen av brottsanmälan. Kontakta din polisinrättning om du inte kommer åt blanketten i e-tjänsten senast några dagar efter det att du lämnat brottsanmälan. 
 3. Fyll i den elektroniska utlåtandeblanketten och bifoga nödvändiga bilagor. Om du fått ett utpressningsbrev och du har en kopia av det, ska också detta brev bifogas till utlåtandeblanketten. På polisens och Brottsofferjourens sidor finns det råd och anvisningar för hur blanketten ska fyllas i. Du kan få hjälp också genom att ringa Brottsofferjourens telefontjänst eller kontakta RIKUChat. Läs först de skriftliga anvisningarna.
 4. Efter det att du har lämnat din brottsanmälan och fyllt i den elektroniska utlåtandeblanketten, behöver du i detta skede inte göra någonting annat. Polisen kontaktar dig om anmälan eller utlåtandeblanketten behöver kompletteras. 

I samband med utlåtandet kan målsäganden uppge sina yrkanden som har samband med brottet. Om du har begärt att åklagaren ska driva ditt yrkande, beslutar åklagaren om hen kommer att driva ditt yrkande i samband med brottmålet om åtalet väcks. 

Då blanketten har fyllts i senast den 31 maj 2023 kan målsägandens utlåtande behandlas som en del av den större helhet som blir klar under sensommaren.

Observera att utlåtandeblanketten inte blir tillgänglig genast efter det att brottsanmälan har skickats. Därför ber polisen att de som ännu inte lämnat en brottsanmälan gör det så fort som möjligt för att de också ska hinna lämna sitt utlåtande senast den 31 maj. Då utlåtandeblanketten har gjorts tillgänglig i e-tjänsten, kommer målsäganden åt den tre veckor.

Om du lämnat din brottsanmälan tidigare, men inte har fyllt i utlåtandeblanketten och du inte längre kommer åt den i e-tjänsten, vänligen kontakta din polisinrättning så görs blanketten på nytt tillgänglig för dig. 

Om du inte är säker på om du lämnat brottsanmälan eller fyllt i den elektroniska utlåtandeblanketten ska du kontakta din polisinrättning.

Här finns polisinrättningarnas kontaktuppgifter: Polisinrättningarnas kontaktuppgifter

Det stora antalet målsäganden innebär en ny typs utmaningar för förundersökningsprocessen – varför kontaktar polisen inte offren direkt?

P

Utredningen av dataintrånget mot Psykoterapicentret Vastaamo har varit exceptionellt på flera olika sätt. På grund av det historiskt stora antalet målsäganden har polisen utarbetat nya koncept för genomdrivande av förundersökningsprocessen.

Polisens ska vid en förundersökning erbjuda offren en möjlighet att bli hörda. På grund av det stora antalet målsäganden i Vastaamofallet, utvecklade polisen en ny metod för att få målsägandenas yrkanden. En elektronisk utlåtandeblankett skapades i polisens e-tjänst. Ungefär 24 000 offer har redan lämnat sin brottsanmälan och av dem har ca 8 600 fyllt i den elektroniska utlåtandeblanketten. 

– Vi håller på med en oförutsett stor helhet och därför har vi utvecklat nya procedurer. De behövs bland annat för att ska kunna höras över 20 000 målsäganden. Polisens mål var att driva förundersökningen smidigt, att säkra offrens rättssäkerhet och att se till att samtliga målsäganden blir en del av rättsprocessen. Samtidigt ville vi minimera risken för att offren skulle utsättas för nya brott, eftersom brottslingarna aktivt också har försökt utnyttja läckta uppgifter, konstaterar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Leponen vid Centralkriminalpolisen. 

Polisens möjligheter att kontakta dataintrångets offer har delvis begränsats av dels datasäkerhets- och dataskyddsfrågor, dels av högsta domstolens beslut. Enligt beslutet får polisen inte utan det tillstånd målsäganden ger i samband med sitt utlåtande, i Vastaamos databas kontrollera vem som eventuellt blivit offer för dataintrånget. Därför har polisen inte tagit kontakt med offer som inte själv varit aktiva i saken och lämnat en brottsanmälan. 

– Polisen har mycket noga övervägt de alternativ med vilka polisen tryggt och säkert kan ta kontakt med de offer som har lämnat brottsanmälan, men inte gett sitt utlåtande. Vi har hittills varit tvungna att ty oss till medierna för att kunna informera målsägandena, säger Leponen. 

Om det blir nödvändigt kan polisen kontakta målsägandena per brev eller telefon, om de uppgifter de lämnat till exempel behöver kompletteras. Polisen kontaktar inte målsägandena med e-post.

Förundersökningen pågår fortfarande, men slutrakan närmar sig 

Förundersökningen av dataintrånget mot psykoterapicentret Vastaamo inleddes hösten 2020 då Vastaamo till polisen lämnade en utredningsbegäran om misstänkt dataintrång. Genom dataintrånget hade förövaren kommit över känsliga kunduppgifter och företaget blev utpressat med att uppgifterna kunde publiceras. Senare samma höst publicerades kunduppgifter i Tor-nätet och utpressningsbrev skickades till Vastaamos kunder.

Polisen misstänker en 25-åring finländsk man för grovt dataintrång, grov spridning av information som kränker privatlivet och försök till grov utpressning. Mannen är nu häktad, på sannolika skäl misstänkt för dessa brott. Polisen grep mannen i Frankrike i februari 2023. Centralkriminalpolisen har förhört den misstänkte. Både förhören och insamlingen av tekniskt bevismaterial fortsätter ännu.

Centralkriminalpolisen har vid förundersökningen koncentrerat sig på den tekniska undersökningen av dataintrånget, medan polisinrättningarna i Finland tar emot och behandlar brottsanmälningarna och de elektroniska utlåtandeblanketterna som lämnas av målsägandena som är flera tusen.

Polisen har redan tidigare blivit färdig med den förundersökning som gäller Vastaamos verksamhet och de misstänkta personuppgiftsincidenterna. Tingsrätten har gett domen i ärendet. 

Brottsofferjouren erbjuder råd och stöd under processen

Att rättsprocessen framskrider och fallet behandlas i nyheterna kan väcka svåra känslor och de praktiska åtgärder som måste vidtas kan kännas invecklade.  Brottsofferjourens 116 006-telefontjänst och Riku-chat erbjuder hjälp och stöd för dem som behöver hjälp med att fylla i utlåtandeblanketten och erbjuder även diskussionshjälp. Det lönar sig att i lugn och ro läsa igenom polisens utlåtandeblankett och de anvisningar som finns på sidan riku.fi/vastaamo innan dessa instanser kontaktas.

Nyttig information för offren

Polisen ordnar den 26 april ett informationsmöte tillsammans med åklagaren och Brottsofferjouren. Där behandlades hur straff- och rättsprocessen framskrider med tanke på offren för dataintrånget mot Vastaamo. Informationsmötet kommer att spelas in och kan ses på Centralkriminalpolisens YouTube-kanal (https://youtube.com/live/tvSvilUAqms).

 • Polisens anvisningar till dataintrångets offer: https://poliisi.fi/sv/anvisningar-for-dataintrangsoffer
 • Polisens rådgivningstelefon: https://poliisi.fi/sv/riksomfattande-radgivningstjanst
 • Telefon: 0295 419 800 (vardagar kl. 8–16.15)
 • Länk till sidan Dataläckagehjälp: https://tietovuotoapu.fi/sv 
 • Gör brottsanmälan: https://poliisi.fi/sv/gor-en-brottsanmalan
 • Polisens e-tjänst: https://asiointi.poliisi.fi/
 • Dataintrånget i vastaamo – anvisningar för offren: https://www.riku.fi/sv/gor-sa-har-om-dina-uppgifter-har-lackt-ut-pa-natet-dataintranget-mot-psykoterapicentret-vastaamo/
 • Brottsofferjouren telefontjänsten: https://www.riku.fi/sv/tjansterna/brottsofferjouren-116-006/
 • Brottsofferjouren 116 006 betjänar på svenska mån-fre kl. 12-14.
 • RIKUchat – tjänst på webben: https://www.riku.fi/sv/tjansterna/rikuchat-tjanst-pa-webben/
 • Brottsofferjourens kontaktbegäran: https://www.riku.fi/sv/kontaktuppgifter/kontaktbegaran/
Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Startsidans stor nyhet