Vastaamo-esitutkinta valmistumassa syksyllä – poliisi pyytää uhreja täyttämään lausumalomakkeen

Julkaisuajankohta 26.4.2023 10.01
Uutinen

Poliisin esitutkintakokonaisuus Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta ja arkaluontoisten potilastietojen levittämisestä valmistuu loppukesällä 2023. Poliisi pyytää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tai kiristyksen uhriksi joutuneita tekemään rikosilmoituksen ja täyttämään sähköisen lausumalomakkeen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa toukokuun loppuun mennessä, jos sitä ei ole tehnyt jo aiemmin.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvässä esitutkintakokonaisuudessa epäiltyjen rikosten, eli törkeän tietomurron, törkeän kiristyksen yrityksen ja törkeän yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tutkinta pyritään saamaan valmiiksi ja siirrettyä syyteharkintaan loppukesästä. 

Kiristyksiin ja tiedon levittämisiin liittyen poliisi pyytää, että rikosten uhrit tekevät rikosilmoitukset ja täyttävät sähköiset lausumalomakkeet poliisin sähköisessä asiointipalvelussa 31.5.2023 mennessä. Jos rikosilmoituksen ja sähköisen lausuman on jo tehnyt aiemmin, niitä ei tule tehdä uudelleen. 

Rikosilmoituksen tekeminen ja sähköisen lausumalomakkeen täyttäminen on edellytys sille, että uhri pysyy asianomistajana mukana rikosprosessissa.

Olen Vastaamon tietomurron uhri, mitä minun tulee tehdä pysyäkseni mukana rikosprosessissa?

 1. Tee rikosilmoitus mahdollisimman pian, jos olet ollut Vastaamon asiakas ja epäilet, että yksityisiä tietojasi on jaettu nettiin tai olet vastaanottanut kiristysviestin liittyen Vastaamon tietomurtoon. Tee rikosilmoitus asiasta vain, jos et ole tehnyt sitä jo aiemmin. Nyt tutkittavana olevassa kokonaisuudessa on kyse 23.-24.10.2020 tapahtuneista kiristyksistä ja niiden yrityksistä sekä niiden yhteydessä tapahtuneesta yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, eli ilmoituksia pyydetään näihin liittyen.
 2. Kun poliisi on käsitellyt rikosilmoituksesi, sinulle avautuu poliisin sähköiseen asiointipalveluun sähköinen lausumalomake. Lausumalomakkeen täyttäminen vastaa asianomistajan kuulustelua, joka on osa poliisin esitutkintaa. Ennen kuin poliisilaitos on kirjannut rikosilmoituksen, sähköistä kuulustelulomaketta ei pääse täyttämään. Rikosilmoituksen kirjaamisessa kuluu yleensä muutama päivä. Jos lomaketta ei muutaman päivän kuluttua rikosilmoituksen jättämisestä näy asiointipalvelussa, ota yhteyttä oman alueesi poliisilaitokseen. 
 3. Täytä sähköinen lausumalomake ja lisää lomakkeelle tarvittavat liitteet, mukaan lukien kiristysviesti, jos olet sellaisen vastaanottanut ja sinulla on siitä tallessa kopio. Lomakkeen täyttämiseen löydät neuvoja poliisin ja Rikosuhripäivystyksen nettisivuilta. Sinua auttaa myös Rikosuhripäivystyksen puhelinpalvelu ja RIKUchat. Tutustu ensin kirjallisiin ohjeisiin.
 4. Kun olet tehnyt rikosilmoituksen ja täyttänyt sähköisen lausumalomakkeen, sinun ei tässä vaiheessa tarvitse tehdä muuta. Poliisi on sinuun yhteydessä, jos ilmoituksessa tai lausumalomakkeessa on täydennettävää. 

Lausuman yhteydessä asianomistaja voi ilmoittaa vaatimuksensa rikosasiaan liittyen. Jos olet pyytänyt syyttäjää ajamaan korvausvaatimustasi, syyttäjä päättää, ajaako hän vaatimustasi rikosasian yhteydessä, jos syyte nostetaan.

Lomakkeen täyttäminen 31.5.2023 mennessä mahdollistaa sen, että asianomistajan lausuma saadaan käsiteltyä osana loppukesästä valmistuvaa kokonaisuutta. 

Huomioithan, että lausumalomake ei avaudu välittömästi rikosilmoituksen tekemisen jälkeen. Tämän vuoksi poliisi pyytää tekemään puuttuvan rikosilmoituksen pian, jotta myös lausuman ehtii antaa 31.5. mennessä. Kun lausumalomake avataan asiointipalvelussa, se pysyy asianomistajalle näkyvillä kolme viikkoa.

Jos olet tehnyt rikosilmoituksen aiemmin, mutta et ole täyttänyt lausumalomaketta eikä lomake enää näy sinulle asiointipalvelussa, ole yhteydessä poliisilaitokseesi, ja lomake avataan uudelleen näkyviin.

Jos et ole varma, oletko tehnyt rikosilmoituksen tai täyttänyt sähköisen lausuman, ole yhteydessä poliisilaitokseesi.

Poliisilaitosten yhteystiedot löydät täältä: Poliisilaitosten yhteystiedot.

Asianomistajien suuri määrä tuo uudenlaisia haasteita esitutkintaprosessiin – miksi poliisi ei lähesty uhreja suoraan?

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinta on ollut poikkeuksellinen monella tapaa. Historiallisen suuren asianomistajien määrän takia poliisissa on luotu uusia toimintamalleja esitutkintaprosessin läpi viemiseksi.

Poliisin kuuluu esitutkinnassa tarjota uhreille mahdollisuus tulla kuulluksi. Vastaamo-tapauksessa asianomistajien suuren määrän vuoksi poliisi kehitti uuden menetelmän asianomistajien vaatimusten keräämiseksi. Uhreille avattiin sähköinen lausumalomake poliisin asiointipalvelussa. Noin 24 000 uhria on tehnyt asiassa rikosilmoituksen, ja heistä noin 8600 on täyttänyt sähköisen lausumalomakkeen. 

– Kyseessä on poliisissa ennennäkemättömän laaja kokonaisuus, minkä vuoksi olemme kehittäneet uusia toimintamalleja muun muassa yli 20 000 asianomistajan kuulemiseen. Poliisin tavoitteena on ollut kuljettaa esitutkintaa sujuvasti eteenpäin sekä varmistaa, että uhrien oikeusturva toteutuu, ja että kaikki asianomistajat pääsevät mukaan osaksi rikosprosessia. Samalla olemme pyrkineet pienentämään uhreihin kohdistuvaa liitännäisrikosten riskiä, sillä rikolliset ovat myös pyrkineet käyttämään vuodettuja tietoja aktiivisesti hyväkseen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista.

Poliisin keinoja lähestyä tietomurron uhreja on osaltaan rajoittanut tietoturva- ja tietosuojasyyt sekä korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan poliisi ei voi ilman asianomistajan lausuman yhteydessä antamaa lupaa katsoa Vastaamon tietokannasta, kuka on mahdollinen tietomurron uhri. Tämän vuoksi poliisi ei ole ollut yhteydessä uhreihin, jotka eivät ole itse olleet aktiivisia asiassa ja tehneet rikosilmoitusta.

– Poliisissa on tarkkaan mietitty vaihtoehtoja, joilla voitaisiin turvallisesti lähestyä niitä uhreja, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen, mutta eivät ole antaneet lausumaa. Toistaiseksi olemme joutuneet tukeutumaan pitkälti mediaan tiedonkulussa asianomistajien suuntaan, Leponen sanoo.

Tarvittaessa poliisi voi lähestyä asianomistajia kirjeitse tai puhelimitse, jos heidän tietoihin tarvitaan esimerkiksi täydennystä. Poliisi ei lähesty asianomistajia sähköpostitse.

Esitutkinta on edelleen kesken, loppusuora häämöttää 

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron esitutkinta käynnistyi syksyllä 2020, kun Vastaamo teki poliisille tutkintapyynnön epäillystä tietomurrosta. Tietomurrolla oli päästy käsiksi arkaluontoisiin asiakastietoihin, ja yhtiötä kiristettiin tietojen julkaisemisella. Myöhemmin samana syksynä asiakastietoja julkaistiin Tor-verkossa ja Vastaamon asiakkaille lähetettiin kiristysviestejä.

Poliisi epäilee törkeästä tietomurrosta, törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja törkeästä kiristyksen yrityksestä 25-vuotiasta suomalaismiestä, joka on tällä hetkellä vangittuna todennäköisin syin epäiltynä edellä mainituista rikoksista. Poliisi otti epäillyn kiinni Ranskassa helmikuussa 2023. Keskusrikospoliisi on kuulustellut epäiltyä, ja kuulustelut sekä teknisen todistusaineiston kerääminen jatkuvat edelleen.

Keskusrikospoliisi on esitutkinnassa keskittynyt tietomurron tekniseen tutkintaan ja poliisilaitokset ympäri Suomen ottavat vastaan ja käsittelevät tuhansien uhrien tekemät rikosilmoitukset ja sähköiset lausumalomakkeet. 

Poliisi on aiemmin saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Vastaamon toimintaan ja epäiltyihin tietoturvaloukkauksiin. Käräjäoikeus on antanut asiasta tuomion.

Neuvoja ja tukea prosessiin Rikosuhripäivystyksestä

Rikosprosessin edistyminen ja uutisointi voi nostaa vaikeita tunteita pintaan ja hoidettavat käytännön asiat voivat tuntua monimutkaisilta. Neuvoja lausumalomakkeen täyttöön ja keskusteluapua saa Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalvelusta ja RIKUchatista. Ennen yhteydenottoa kannattaa tutustua rauhassa ensin poliisin lausumalomakkeeseen ja riku.fi/vastaamo -sivuilla oleviin ohjeisiin.

Hyödyllistä tietoa uhreille

Poliisi järjestää 26.4. tiedotustilaisuuden yhteistyössä syyttäjän ja Rikosuhripäivystyksen kanssa. Tilaisuudessa käsitellään rikos- ja oikeusprosessin etenemistä Vastaamon tietomurron uhrien näkökulmasta. Voit katsoa tilaisuuden suorana tai tallenteena Keskusrikospoliisin YouTube -kanavalla (https://youtube.com/live/tvSvilUAqms).

 • Poliisin ohjeet tietomurron uhreille: https://poliisi.fi/ohjeet-tietomurron-uhreille
 • Poliisin neuvontapuhelin: https://poliisi.fi/neuvontapalvelu. Puhelin: 0295 419 800 (arkisin kello 8-16.15)
 • Tietovuotoapu-sivusto: https://tietovuotoapu.fi/fi
 • Tee rikosilmoitus: https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus
 • Poliisin sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi.poliisi.fi/
 • Rikosuhripäivystyksen ohjeita tietomurron tai tietovuoden uhreille: https://www.riku.fi/toimi-nain-jos-tietojasi-on-vuodettu-verkkoon/
 • Rikosuhripäivystyksen puhelinpalvelu: https://www.riku.fi/palvelut/rikosuhripaivystys-116-006/
 • Rikosuhripäivystys 116 006 palvelee suomeksi ma–pe kello 9–20.
 • RIKUchat-palvelu: https://www.riku.fi/palvelut/rikuchat-palvelu-verkossa/
 • RIKUn yhteydenottopyyntö: https://www.riku.fi/yhteystiedot/yhteydenottopyynto/
Etusivun uutinen Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen