Offer för dataintrånget på Vastaamo: lämna brottsanmälan för att omfattas av straffprocessen

Utgivningsdatum 23.6.2021 12.39 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 13.32
Nyhet

Offren för dataintrånget på Vastaamo har lämnat rekordmånga brottsanmälningar till polisen. Enligt polisens bedömning finns det dock fler målsäganden. Polisens avsikt är att börja höra målsägandena i höst.

Centralkriminalpolisens förundersökning gällande dataintrånget som var inriktat på känsligt material som psykoterapicentralen Vastaamo innehade, framskrider. Brottsrubriceringarna är grovt dataintrång, grov spridning av information som kränker privatlivet och grov utpressning.

Över 25 000 brottsanmälningar har lämnats gällande utpressningar riktade mot dataläckans offer. Enligt polisens bedömning finns det dock fler målsäganden. De som utsattes för dataintrånget blir som målsägande en del av straffprocessen genom att lämna en brottsanmälan. Det här gäller också dem som utsatts för utpressningsförsök med hot om publicering av kunduppgifter.

– Som brottsutredning är dataintrånget krävande och i den här storleksklassen är arbetsmängden enorm. Utredningen framskrider dock bra. Vi hoppas att vi kan börja höra offren i höst och därför är det bra om utpressningens målsäganden lämnat sin brottsanmälan före det, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Leponen vid Centralkriminalpolisen.

Psykiskt stöd och råd under straffprocessens skeden

Brottsofferjouren (RIKU) har samarbetat med Centralkriminalpolisen och stött dem som utsattes för dataintrånget sedan början av oktober 2020 då allmänheten informerades om dataintrånget. Brottsofferjouren erbjuder fortfarande stöd och råd under straffprocessens olika skeden, bland annat kan man få hjälp med den elektroniska brottsanmälan. 

Om du under straffprocessen behöver praktiska råd eller psykiskt stöd kan du kontakta telefontjänsten Brottsofferjouren 116 006, tjänsten RIKUchat eller lämna begäran om kontakt. På Brottsofferjourens sidor finns även många råd för dem som har utsatts för dataintrånget.

Tidigare pressmeddelanden finns på sidan Polisens anvisningar till Vastaamoläckans offer.