Länkstig

Navigeringsmeny

Information om Centralkriminalpolisen

Vad gör Centralkriminalpolisen?

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande polisenhet vars verksamhetsområde är hela Finland. Våra uppgifter är omfattande och mångsidiga.

Vi på Centralkriminalpolisen avslöjar och utreder allvarlig, organiserad och yrkesmässig brottslighet. Vi utvecklar brottsbekämpningen, dvs förundersökningen och kriminalunderrättelsen, och brottsutredningsmetoderna. Vi producerar även för andra myndigheter de sakkunningtjänster som behövs för brottsutredningen.

Vid Centralkriminalpolisen finns Finlands enda kriminaltekniska laboratorium, Polisens centrum mot cyberbrottslighet som fokuserar på cyberbrottslighet,  dessutom också Centralen för utredning av penningtvätt och polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets nationella PTG-kriminalunderrättelse- och analyscentrum.

Vi är central för det internationella polissamarbetet i Finland och ansvarar för samarbetet med Interpol och Europol. Vi deltar i katastrofutredningar och enheten DVI (Disaster Victim Identification) som är specialiserad på att identifiera offer arbetar, finns också vid CKP.

Det huvudsakliga verksamhetsstället finns i Ånäs i Vanda, våra övriga verksamhetsställen finns i Joensuu, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors och Åbo. På Åland sköter CKP dessutom de uppgifter som hör till vårt ansvarområde enligt den förordning som givits med stöd av självstyrelselagen.

CKP har omkring 780 anställda med olika utbildningsbakgrund.

Chef för Centralkriminalpolisen är polisrådet Robin Lardot.