Exitverksamhet

Exitverksamhet

Exitverksamheten är en av polisens förebyggande specialverksamheter för att förhindra allvarlig brottslighet och sådant mänskligt lidande och sådana ekonomiska förluster som orsakas av den här typens brottslighet. Exitverksamheten inleddes i Finland våren 2018. Centrakriminalpolisen koordinerar verksamheten som görs i tillsammans med polisinrättningarna i hela landet. 

I polisens exitverksamhet prioriteras två av brottslighetens delområden: organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism.

Inom vartdera området erbjuds stöd för personer som frivilligt vill lösgöra sig från dessa miljöer. De får hjälp med att lösgöra sig från miljöer och inflytelsekretsar som är skadliga för dem och deras närmaste.

Att exitverksamheten är frivillig innebär att den som vill lösgöra sig inte på något sätt behöver redogöra för sådant som hen eventuellt känner till eller brott hen begått. Syftet är att därigenom skydda dem som vill lösgöra sig och deras närmaste mot hot och våld. Syftet är också att bevara objektiviteten beträffande hjälpandet: I bakgrunden till exitverksamheten finns polisens genuina avsikt att hjälpa. 

Exempel på stödtjänster är en bedömning av den personliga säkerheten för den som vill lösgöra sig, säkerhetsarrangemang, främjade av sociala omständigheter eller förstärkning av en identitet utan brott.  I bland kan också en ny arbets- och boendemiljö ordnas. För detta arbete får polisen hjälp av Helsingforsmissionens Aggredi-organisation som kan hjälpa med social handledning och psykosocialt stöd. Partnerskapsorganisationen har valts med på grund av dess gedigna erfarenhet och sitt specialkunnande om vålds- och gängbrottslighet.

De som vill lösgöra sig och söker sig till exitverksamheten genomgår en heltäckande bedömning och tillsammans med dem planeras och genomförs en individuell stig för lösgörandet. Allt klientarbete som har samband med denna verksamhet är strikt konfidentiellt och hanteringen av klientuppgifter avtalas alltid från fall till fall med klienten.

Journumret till exitverksamheten är 050 462 64 35, e-postadress: exit.krp@poliisi.fi.