Exit-toiminta

Exit-toiminta

Exit-toiminta on poliisin ennalta estävää erityistoimintaa, jolla estetään vakavaa rikollisuutta ja siitä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä sekä taloudellista menetystä. Exit-toiminta on alkanut Suomessa keväällä 2018. Keskusrikospoliisi koordinoi toimintaa, jota tehdään yhdessä poliisilaitosten kanssa koko valtakunnan alueella.

Suomen poliisin Exit-toiminnassa keskitytään kahteen rikollisuuden osa-alueeseen: järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja väkivaltaiseen ääriajatteluun.

Molemmilla osa-alueilla vapaaehtoisia irtautumishalukkaita henkilöitä tuetaan ja autetaan irtautumaan ympäristöstä ja vaikutuspiiristä, jotka ovat henkilölle itselleen ja hänen läheisilleen haitallisia.

Exit-toiminnan vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että irtautujalta ei velvoiteta minkäänlaista selvitystä mahdollisesti tietämistään tai tekemistään rikoksista. Tämän tarkoitus on suojata irtautujaa ja hänen lähipiiriään mahdolliselta uhkailulta ja väkivallalta. Tarkoitus on myös säilyttää auttamisen objektiivisuus: Exit-toiminnan taustalla on poliisin aito pyrkimys auttaa.

Tukipalvelut voivat olla esimerkiksi irtautujan henkilökohtaisen turvallisuuden arviointia, turvallisuuden järjestelyjä, sosiaalisten olosuhteiden edistämistä tai rikoksettoman identiteetin vahvistamista. Joskus voidaan myös järjestää uusi työ- ja asuinympäristö. Poliisin apuna työssä on Helsinki-Mission Aggredi -järjestö, jonka avulla hoidetaan sosiaaliohjaus sekä psykososiaalinen tuki. Kumppanijärjestö on valikoitunut mukaan vahvan kokemuksen ja väkivalta- ja jengirikollisuuden erikoisosaamisen takia.

Exit-toimintaan hakeutuvat irtautumishalukkaat arvioidaan kattavasti, ja heidän kanssaan suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllinen irtautumisen polku. Kaikki Exit-toimintaan liittyvä asiakastyö on äärimmäisen luottamuksellista, ja asiakkuuteen liittyvien tietojen käsittelystä sovitaan aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Exit-toiminnan päivystävä puhelinnumero on 050 4626435 ja sähköpostiosoite on exit.krp@poliisi.fi.