Ansökan om kort inom den privata säkerhetsbranschen

Kortansökningar

Du kan ansöka om alla korttillstånd för den privata säkerhetssektorn jämte dubbletter till korten i polisens nättjänst eller vid den expedition för tillståndstjänster du väljer. 

Enklast sköter du ärendet på nätet:

  1. Låt ta foto dig i en fotoateljé som skickar ditt foto online till polisen. 
  2. Fyll i din ansökan på nätet.
  3. Till ansökan ska du bifoga den fotobeteckning du fick hos fotoateljén.
  4. Betala din ansökan på nätet.

Fotot som från fotoateljén skickats till polisen online kan du använda både i din ansökan på nätet och på expeditionen för tillståndstjänster.

I polisens nättjänst kan du elektroniskt ansöka om tillstånd. 

En förteckning över fotoateljéer som levererar foton online till polisen

Yksityisen turvallisuusalan korttihakemukset -haitari sv

Korttihakemukset infolaatikko sv

Väktare, tillfällig väktare, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, ordningsvakt

Väktare är en person som utför väktaruppdrag i tjänst hos en näringsidkare inom säkerhetsbranschen.

Med tillfällig väktare avses en person som utför väktaruppdrag i tjänst hos en innehavare av näringstillstånd inom säkerhetsbranschen i minst fyra (4) månaders tid. 

Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är en person som utför säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande. En utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är alltid i tjänst hos en innehavare av näringstillstånd inom säkerhetsbranschen eller en utövare av säkerhetsskyddsverksamhet.

En ordningsvakt är en person som har att utföra olika uppdrag inom övervakning av allmän ordning. En ordningsvakt kan utföra sina uppdrag i tjänst hos en näringsidkare inom säkerhetsbranschen eller som självständig yrkesutövare.