Våldsbrott 

Våldsbrott

Över 35 000 våldsbrott kommer till polisens kännedom årligen.  Dessa inkluderar misshandel, brott mot liv samt våldtäkt. 

Våldsbrotten är ofta relaterade till mänskliga tragedier och olika former av illamående. Droger är ofta inblandade. Tyvärr inträffar våldsbrott ofta i familjer. Polisen registrerar nästan 5 000 anmälningar om våld i nära relationer varje år.

Poliisin eristysnauhat ristikkäin.