Vainoaminen

Förföljelse

Våld i nära relationer och speciellt avslutande av relationer kan innebära förföljelse. Förföljelse har varit ett brott i Finland sedan början av år 2014. 

Enligt lagen innebär förföljelse oönskad kontinuerlig kontakt, hot, förföljande, kontroll och motsvarande trakasseri. Förföljelse tenderar att orsaka rädsla och ångest hos offret.

Förföljelse är extremt tungt för offret, och ibland kan det kännas som att trakasseriet aldrig tar slut. Det finns sätt att ingripa, det lönar sig att söka hjälp. 

 • Meddela angriparen att han eller hon inte längre får ringa, skicka meddelanden eller på annat sätt hålla kontakt. 
 • Blockera oönskade personer i telefonen och tjänsterna för snabbmeddelanden. 
 • Berätta att du tänker göra en brottsanmälan om trakasserierna inte upphör. Ibland kan detta göra att trakasserierna tar slut.
 • Var inte i kontakt med en oönskad person. Besvara inte meddelanden. 
 • Gör en brottsanmälan med låg tröskel.  
 • Begär besöksförbud för angriparen.
 • Om förföljelsen sker på nätet eller någon läser din e-post, byt lösenorden i din dator och i de digitala tjänster som du använder. Skaffa vid behov en ny e-post. Bryt kontakten med angriparen också i sociala medier.
 • Om barn är inblandade, se till deras säkerhet. 
 • Spara de meddelanden du har fått i olika applikationer och per e-post. Dessa kan fungera som bevis i brottmål. Anteckna tidpunkterna för inträffade trakasserier.
 • Tveka inte att ringa 112 om situationen känns det minsta hotfull. Ibland kan ett besök av polispatrullen och samtal med gärningsmannen hjälpa till att få ett slut på förföljelsen. 
 • Kom ihåg att du inte är ensam. Stöd och hjälp får du till exempel på Brottsofferjouren.

Olaga hot

Vid situationer där hot förekommer kan också brottsbenämningen olaga hot bli aktuell. Olaga hot handlar om att offret hotas på ett sådant sätt att han eller hon har anledning att frukta för sin egen säkerhet eller egendom.

Hoten kan ske per telefon, muntligt, per e-post eller skriftligt. Det mest väsentliga är att hoten är sådana att de väcker verklig rädsla om att realiseras. Hoten åtföljs ofta av skrämmande om våld, söndrande och förstörelse av egendom. 

Gör en brottsanmälan till polisen om olaga hot. Spara de hotfulla meddelandena, de kan fungera som bevis i ärendet. 

Straff

Straff för förföljelse eller olaga hot är böter eller fängelse:

 • böter och fängelse i högst två år för förföljelse
 • böter och fängelse i högst två år för olaga hot

Länkar 
Läs även om våld i nära relationer på polisens webbsidor (länk)
Ytterligare information om besöksförbud på polisens webbsidor (länk)
Länkar till hjälpande instanser på polisens webbsidor (länk)
Ytterligare information om besöksförbud på tingsrättens sida https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/rikosasiat/lahestymiskielto.html

Strafflagen på Finlex http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki)