Misshandel

Misshandel 

Ett typiskt fall av misshandel som polisen möter inträffar i staden vid gryningen. Som berusad bubblar känslorna upp och någon skuffar till en person som gått förbi i kön. 

Spektrumet av misshandelsbrott är brett. Över 30 000 anmäls till polisen årligen.  

Misshandel inkluderar fysiskt våld

Enligt lagen handlar det om fysiskt våld då offret får skador, smärta eller blir medvetslös. Små slag eller knuffar där de skador som har uppstått är lindriga eller om inga skador uppstått, anses ofta vara lindrig misshandel. 

Om de skador som uppstått är svåra eller livshotande eller om dådet har gjorts på ett speciellt rått eller grymt sätt, betraktas det som grov misshandel. Användning av skjut- eller eggvapen gör ofta att misshandeln betraktas som grov. 

Skuggan av en person med ett framdraget eggvapen på en stenmur.

Det är tillräckligt med en knuff

Även det minsta våldet kan ha hemska följder. På grund av en liten knuff kan man falla och slå huvudet så att man dör.

Om du blir utsatt för misshandel:

 • Sök vård. Ofta är det bra att dokumentera även de minsta skadorna hos läkaren.
 • Gör en brottsanmälan. Anteckna noggrant händelsetid. -plats och händelsens detaljer.
 • I akuta situationer ring 112, om det är möjligt. Be vid behov en utomstående att ringa. 
 • Håll i mån av möjlighet händelseplatsen orörd. Bilderna på brottsplatsen och spåren på brottsplatsen kan fungera som bevis i ärendet. 
 • Försök lägga gärningsmannens kännetecken på minnet, samt riktningen till vilken han avlägsnade sig.
 • Be vittnen som var på plats att stanna på platsen eller anteckna deras uppgifter.

Om du som utomstående hamnar i en situation av misshandel:

 • Försök lugna ner situationen om du kan göra det på ett säkert sätt.
 • Ring 112 och ge vid behov första hjälpen till offret.
 • Lägg gärningsmannens kännetecken på minnet. Det lönar sig inte att försöka hålla kvar gärningsmannen om det finns en risk för att själv bli misshandlad. Om möjligt, ta en bild av gärningsmannen med mobiltelefonen. 
 • Titta åt vilket håll gärningsmannen går.
 • Håll brottsplatsen och spåren orörda. 
 • Du kan också förhindra misshandel genom att föra en stridslysten person hem i tid. Med skicklig “språkjudo” kan många situationer lösas på förhand. 

Straff

Misshandelsbrott kan bestraffas med böter eller fängelse:

 • böter för lindrig misshandel
 • böter och fängelse i högst två år för misshandel
 • fängelse i minst ett och högst 10 år för allvarlig misshandel