Kyberrikokset -hero-sv

Cyberbrottslighet

I stort sett omfattar cyberbrott all brottslighet som sker på eller utnyttjar datanät. 

I samband med brott som görs med hjälp av datanät används ofta uppdelningen datanätsbundna (cyber dependent) och datanätsstödda (cyber enabled) brott.

Vi informerar om överbelastningsattacker, dataintrång och hur du kan förebygga cyberbrottslighet genom att ta hand om datasäkerheten. 

Två utredare vid datorskärmar. Pågående diskussion.

Mitä tarkoittaa kyberrikollisuus -esittelyteksti

Vad betyder cyberbrottslighet?

Datanätsbundna brott riktar sig mot datanät och informationssystem. Brotten är endast möjliga att göra genom att använda datorer och datanät. Sådana gärningar är till exempel störningar i informationssystem (blockeringsattacker) dataintrång eller dataskadegörelse.

Datanätsstödda brott använder datanät eller informationssystem som en del av brottet. I sig är det frågan om traditionell brottslighet så som bedrägeri, narkotikabrottslighet, penningtvätt, men för vilka datanäten ger nya sätt att utföra brotten på. Med andra ord möjliggör datanäten att brotten görs med hjälp av datanäten, men gärningen riktar sig inte mot datanätet eller informationssystemet.  

En utredare granskar koder på en datorskärm.

Suojaa sähköpostisi -otsikko ja johdanto-sv

Skydda din e-post

Vid säker användning av e-post finns det två viktiga saker: skyddande av e-postkontot och skyddande av e-postmeddelandets innehåll.

Suojaa sähköpostisi -haitari-sv