Navigeringsmeny

Stöd till äldre

Stöd till äldre

Äldre människor har ofta en livserfarenhet utan motstycke. Åldrande innebär ändå ofta utmaningar om hälsan och minnet blir sämre. Äldre kan behöva stöd med informationstekniken eller för att klara sig hemma. 

Tyvärr finns det brottslingar som närmar sig äldre, ibland ända fram till ytterdörren. Den som borde sköta om den äldre kan också vara bedragare.

 

Illabehandling av äldre och äldres ekonomi

Med illabehandling av äldre avses en handling, eller underlåtenhet att utföra en handling, i ett förtroligt förhållande, vilket äventyrar den äldres välbefinnande, säkerhet eller hälsa.

I allmänhet innebär detta fysiskt och/eller psykiskt våld, sexuellt utnyttjande, ekonomiskt utnyttjande, försummelse av vård och hjälp, samt andra kränkningar av en över 65 år gammal persons rättigheter och människovärde.

Illabehandlingen sker ofta i nära relationer, bland annat i parförhållanden och inom familjen. Den kan också förekomma som dålig och oetisk vård.

Illabehandling kan också vara strukturellt, så att en äldre person till exempel kan utsättas för åldersdiskriminering eller nekas service från samhällets och servicesystemets sida.

Ekonomiskt utnyttjande av äldre

Illabehandling av äldre innefattar ekonomiskt utnyttjande, vilket betyder att man använder, säljer eller förstör den äldres pengar eller egendom (såsom varor, aktier, bostäder, läkemedel) utan dennas tillstånd.

Olika slags utpressning av pengar eller egendom t.ex. genom våld, försummande av vård eller hot om att överge personen i fråga är olika former av ekonomiskt utnyttjande av äldre.

Det är också fråga om ekonomiskt utnyttjande om man utnyttjar den äldres goda vilja, behov av hjälp, förtroende eller nedsatta omdöme p.g.a. sjukdom för att uppnå ekonomisk vinning.

Gör såhär om du misstänker illabehandling av äldre

 • Kontakta tjänsteleverantören om du är fundersam över den äldres vård eller omvårdnad.
 • Hälsovården övervakas av regionförvaltningsverken och Valvira, där du kan få mer information om hur du t.ex. gör ett klagomål.
 • Kontakta polisen om det finns misstanke om brott.
 • Ring nödnumret 112 vid akuta situationer.

När äldre utsätts för bedrägeri

Vem som helst kan bli utsatt för bedrägeri, men i synnerhet äldre löper större risk för det. Det finns brottslingar som försöker dra nytta av funktionsnedsättande sjukdomar och som letar efter äldre personer i utsatta situationer. 

Ett bedrägeri kan t.ex. börja med att förövaren kontaktar den äldre och den äldre svarar. Därefter kan denna få allt mer post och samtal från svindlare, som ber om pengar.

Hur agerar bedragarna?

 • Bedrägerierna kan äga rum på internet, per telefon eller per post, och de kan vara förknippade med olika lotteri- och lottovinster, samt med penninginsamlingar. 
 • Svindlarna kan utge sig för att vara poliser och kan på så sätt försöka komma åt koderna till nätbanken eller betalkortet.
 • Äldre kan lättare än andra bli utsatta för osaklig marknadsföring. Till exempel kan de via telefon råka ut för att någon försöker sälja dem dyra produktpaket som de inte behöver. Det kan även hända att äldre erbjuds tjänster i brottsligt syfte genom hemförsäljning. Sådana är t.ex. olika renoveringar. Till svindleriet kan också höra att arbetets svårighetsgrad och kostnaderna överskattas.

Även om internets positiva sidor är många, är det bra att hålla i minnet att där även finns bedragare. Det är lätt för bedragare att utnyttja äldre människors bristande kunskaper, till exempel när de använder e-posten. Per e-post är det lätt att locka offret att ge sitt kreditkortsnummer eller andra personuppgifter. 

Stoppa dem som bedrar äldre!

Som släkting, vän eller granne kan du förhindra att någon som står dig nära blir bedragen eller utsätts för något annat brott. Håll kontakt med dina äldre släktingar och stöd äldre människor du känner.

 • Ge tips om hur man avslöjar en bedragare.
 • Påminn om att bankkoder eller information inte ska lämnas ut till någon.
 • Berätta hur man känner igen en riktig polis.
 • Påminn om att man inte behöver öppna dörren för främmande människor. 
 • Berätta att polisen, någon annan myndighet eller banktjänstemän aldrig frågar efter någons bankkoder per telefon, e-post eller vid hemdörren.
 • Berätta var man får hjälp när det behövs -påminn om nödnumret 112.
 • Intressera dig för dina anhöriga, håll kontakt.
 • Kontakta polisen om det finns misstanke om brott.

Är den äldre försvunnen?

Försvunna äldre personer orsakar stor oro hos sina närmaste. Minnessjukdomar är till exempel mycket vanliga. Polisen får många anmälningar om äldre som är försvunna. En äldre person som på hösten har gått ut för att plocka bär har kunnat missbedöma sin form eller gått vilse. Att söka efter personer som är försvunna ingår i polisens uppgifter. 

Då en bekant äldre person inte återvänder hem och inte går att nå, ring 112 

Polisen inleder efterspaningarna av den försvunna personen så snart som det är känt att personen inte kan ta hand om sig själv eller om det föreligger risk för liv och hälsa. Efterspaningarna sker vid behov i samarbete med andra myndigheter och till exempel med den frivilliga räddningstjänsten. 

Så hittas din närmaste lättare:

 • Lär den äldre att använda sin mobiltelefon och att ha den med sig.
 • Om telefonen är en smarttelefon, ladda ner 112 Suomi-appen och visa hur man använder den.
 • Aktivera spårningsappen och kontrollera att du själv kan se lokaliseringsuppgifterna.
 • Fäst information om den minnessjuka äldre personen i dennas kläder, plånbok eller annanstans, varifrån polisen kan identifiera personen. 
 • Försök vid mån av möjlighet hålla dig underrättad om var den äldre rör sig. Be den äldre meddela om sin avresa och rutt då denna är på väg ut i bärskogen. 

Kuinka toimia sv

Förebygg brott – titta på polisens videor om olika slags bedrägerier

Du kan endast se den inbäddade videon om du har godkänt webbplatsens kakor. Du kan redigera dina kakinställningar på sidan Information om webbplatsen. Nere på sidan hittar du knappen Ändra inställningar för kakor. Om du inte vill godkänna kakor kan du titta på videon i Poliisitube. 

Om du blir uppringdt en falsk polis

Se videon på Poliisitube

Betalkortsbedrägerier

Se videon på Poliisitube

Kärleksbedrägerier

Se videon på Poliisitube