Bedrägerier -hero

Bedrägeribrott

En brottsling som gör ett bedrägeribrott strävar efter ekonomisk vinning genom att vilseleda sitt offer. Bedrägeriet medför ofta ekonomiska förluster för offret. 

Bedrägeribrott varierar mycket till sin form nuförtiden. Själva brottsplatsen har förflyttats ut i datanätverken.  E-post och internet har gjort det möjligt att nå ett stort antal människor på ett enkelt sätt och till nästan obefintliga kostnader. 

Ibland kan brottslingar försöka utge sig för att vara myndigheter, också till exempel poliser. 

En nätshoppares hand på en laptops pekskärm. I andra handen i bakgrunden ett kreditkort.

Petosrikokset -etusivun prosessikaavio

 1. Ta kontakt med din bank omedelbart

  Om du misstänker att du har överfört pengar till en bedragares konto eller om du har lämnat ut dina bankkoder, ta genast kontakt med din bank och berätta om det. Om ditt bank- eller kreditkort har hamnat i fel händer, spärra det. 

 2. Gör en brottsanmälan till polisen

  Du kan enkelt göra din anmälan i polisens nättjänst eller genom att besöka polisstationen. Det lönar sig att göra en anmälan även om möjligheterna att få tillbaka egendomen är små. Anmälningarna hjälper polisen att bilda sig en helhetsuppfattning om brottsserier. Det lönar sig även att anmäla bedrägeriförsök. 

Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, är det sällan sant

Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, är det sällan sant

Bakom storskaliga bedrägeriförsök finns ofta internationell organiserad brottslighet, men även privat kriminellt entreprenörskap. Bedrägeribrottslighetens statistik står i förhållande till hur lätt offren gör en polisanmälan. Mörkertalet bland brotten kan vara rätt stort.

Det som bedrägerierna har gemensamt är att du lockas att ge dina pengar, personuppgifter, eller konto- och kreditkortsuppgifter och att du inte får något i utbyte för det, eller att produkten du får inte motsvarar det som utlovats. Om du blivit bedragen är möjligheten att få tillbaka pengarna närapå obefintlig. 

Det bästa skyddet mot bedrägerier är oftast sunt förnuft. Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, är det sällan sant. Fråga dig själv:

 • varför blir just jag kontaktad
 • vad vill man egentligen ha av mig
 • vilka risker tar jag för om jag gör som jag blir tillsagd?

Bedragarna utnyttjar psykologiska metoder 

Bedragarna utnyttjar människors drömmar om snabba pengar, ett bättre liv eller om att gå ner i vikt. Erbjudandena ofta gäller för endast en kort tid eller för ett begränsat produktparti. Du kan få en symbolisk gåva, varefter du känner att du är skyldig en gentjänst och det blir svårare ett säga nej till ett erbjudande.

Så bekämpar du bedrägeribrott och deras konsekvenser:

 • Svara inte på tvivelaktiga brev, e-postmeddelanden eller sms från okända personer. Radera meddelandena så som all annan skräppost.
 • Gratis pengar på ärlig väg finns inte. Tro inte på allt du får höra, läsa eller se på bild. Brottslingar behärskar avancerad teknik. Allt innehåll som visas kan vara helt felaktigt eller kan ha tagits annanstans från internet för att användas i bedrägerisyfte.
 • Om du inte deltagit i lotterier kan du inte heller vinna dem.
 • Skicka inte ditt kontonummer eller passnummer till okända personer.
 •  Utländska checker som skickats per post ska inte lösas in. Gå inte med på att lösa in en check som är större än köpesumman.
 • Det finns alltid skäl att ifrågasätta uppriktigheten i ett överprissatt erbjudande.
 • Det är tvivelaktigt att överföra pengar med hjälp av kreditkortsnummer och olika koder.
 • Utred e-postadresserna. Seriösa företag använder inte avgiftsfria e-postadresser som man kan skaffa på internet.

Anmäl försvunna körkort, pass eller identitetskort till polisen och banken

Många bedrägeribrott går ut på att du överlåter dina personuppgifter till bedragaren. Anmäl både till polisen och banken om du tappat bort ditt körkort, pass eller identitetskort. Ett förkommet dokument kan du anmäla i polisen webbtjänst, på Elektroniska tjänster

Har du redan överfört pengar till bedragarens konto?

Kontakta omedelbart den bank från vilken du överförde pengarna och berätta vad som hänt. Anmäl därefter brottet till polisen. Utländska banker kräver ibland en kopia av brottsanmälan för att stoppa överföringen av pengarna. 

Polisen utreder och undersöker brottsserier – det lönar sig att anmäla

Svindlerierna som hamnar på polisens bord rubriceras ofta som bedrägerier. Det lönar sig att anmäla bedrägeriet till polisen, även om möjligheterna att få tillbaka egendomen är små. 

Anmälningarna hjälper polisen att bilda sig en helhetsuppfattning om brottsserier. Det är vanligt att samma förövare bedragit flera andra, och då kan anmälningarna hjälpa polisen att komma brottslingarna på spåren. I synnerhet vid bedrägerier som sker från utlandet är polisens möjligheter att hjälpa beklagligt små. Internationellt samarbete har dock resulterat i att man kunnat gripa brottslingar som legat bakom omfattande bedrägerier. 

Bedrägerier kan bestraffas med böter eller fängelse:

 • böter för lindrigt bedrägeri
 • böter eller högst två år fängelse för bedrägeri
 • fängelse i minst fyra månader och högst fyra år för grovt bedrägeri
 • böter för identitetsstöld

Känn till de vanligaste bedrägeriformerna 

Känn till de vanligaste bedrägeriformerna 

Det är inte skamligt att bli bedragen – öppenhet och kunskap förhindrar att brotten upprepas
Det är bra att känna till de vanligaste bedrägeriformerna som förekommit under de senaste åren. Det effektivaste sättet att sätta stopp för bedragarna är kunskap och rätt slags agerande i situationen. En kritisk inställning och vaken blick avslöjar skickligt och uppfinningsrikt utförda bedrägerier. 

Det är viktigt att vi vågar prata om bedrägerier. Samtidigt ser vi till att de som inte känner till bedrägeririskerna eller inte agerar på ett säkert sätt i datanätverken, får den information och kunskap de behöver. 

Petosrikollisuuden ilmiöitä -haitari

Petosrikokset sivun kuvituskuva sv

En gråhårig man talar i mobiltelefon och har ett bankkort i andra handen.