Navigeringsmeny

Blockeringsattack

Blockeringsattack

Blockeringsattack innebär en datanätsattack med vilken man hindrar normal användning av nättjänsten. Detta görs genom att rikta så mycket rörelse mot nättjänsten att den inte kan betjäna sina kunder.

Attackerna kan vara decentraliserade eller riktade. Decentraliserade attacker grundar sig ofta på anordningar som angriparen kontrollerar, d.v.s. “botter” som skickar så mycket onödig eller skadlig datarörelser att offertjänsten svämmar över. Denna rörelse hindrar verksamheten av den tjänst som offret producerar.  

Riktad attack grundar sig i att utnyttja offertjänstens sårbarhet. Informationsrörelsepaket skickas till offrets tjänst, vilket orsakar en störning som har en förlamande effekt på verksamheten.

Blockeringsattacker är vanlig och normal datanätsbrottslighet i globala datanät. Man kan bekämpa skadorna av attackerna genom att upprätthålla aktualiserat dataskydd och återhämtningsförmåga som är ändamålsenligt för verksamheten. 

Ett kretskort undersöks. I handen har utredaren ett verktyg med vilket han undersöker kretskortet.