Kyberrikokset -hero

Kyberrikokset

Laajasti ottaen kyberrikokset käsittävät kaiken tietoverkoissa tapahtuvan tai tietoverkkoja hyödyntävän rikollisuuden. 

Tietoverkkorikosten yhteydessä käytetäänkin usein jakoa tietoverkkosidonnaisiin (cyber dependent) ja tietoverkkoavusteisiin (cyber enabled) rikoksiin.

Kerromme palvelunestohyökkäyksestä, tietomurroista sekä miten voit estää ennalta kyberrikoksen huolehtimalla tietoturvasta. 

Kaksi rikostutkijaa istuu näyttöjen ääressä.

Mitä tarkoittaa kyberrikollisuus -esittelyteksti

Mitä tarkoittaa kyberrikollisuus?

Tietoverkkosidonnaiset rikokset kohdistuvat tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin. Rikoksen tekeminen on mahdollista ainoastaan tietokoneita ja tietoverkkoja käyttäen. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi tietojärjestelmän häirintä eli palvelunestohyökkäykset, tietomurrot tai datavahingonteko.

Tietoverkkoavusteisissa rikoksissa hyödynnetään tietoverkkoja tai tietojärjestelmiä osana rikoksen tekemistä. Kyse on sinänsä perinteisestä rikollisuudesta kuten petoksista, huumausainerikollisuudesta, rahanpesusta, mutta joiden toteuttamiseen tietoverkot tuovat uusia tekotapoja. Toisin sanoen tietoverkot mahdollistavat rikoksen tekemisen tietoverkkojen avulla, mutta teko ei kohdistu tietoverkkoon tai tietojärjestelmään.  

Tutkija katsoo tietokoneen näyttöjä, jotka täynnä koodia.

Suojaa sähköpostisi -otsikko ja johdanto

Suojaa sähköpostisi

Sähköpostin turvallisessa käytössä on kaksi tärkeää asiaa: sähköpostitilin suojaaminen ja sähköpostiviestin sisällön suojaaminen.

Suojaa sähköpostisi -haitari