Kyberrikosten tutkinta

Kyberrikosten tutkinta

Tietoverkkorikoksen esitutkinta käynnistyy, kun poliisi saa tiedon epäillystä rikoksesta. Joissain tapauksissa kyse voi olla asianomistajarikoksesta, jonka esitutkinta edellyttää asianomistajan tekemää rangaistusvaatimusta. 

Rikosilmoituksen tekeminen tuottaa viranomaisille tietoa ajankohtaisista kyberrikosilmiöistä. Vaikka esitutkinnan ensisijaisena tavoitteena on rikoksen selvittäminen, sen yhteydessä tapahtuma selvitetään monipuolisesti. Tutkinta tuottaa siis samalla tietoa, jonka avulla voidaan estää ennalta tulevia rikoksia.

Tietoverkkorikosten tutkinta poikkeaa vain vähän muusta poliisin tekemästä esitutkinnasta. Samoin kuin perinteisissä rikoksissa, myös tietoteknisten rikosten tutkinnassa alkutoimet ovat tärkeitä.

Varautuminen ennalta auttaa tutkintaa

Tapahtumien selvittämistä auttaa merkittävästi, jos tietoverkkorikoksiin on varauduttu ennalta. 

Ajantasaiset kuvaukset tietojärjestelmästä helpottavat tietoverkkorikosten tutkintaa.

Erityisesti mahdollisimman kattavien ja pitkälle yltävien lokitietojen kerääminen järjestelmästä on tärkeää. Lokin sisältöä kannattaa tarkastella säännöllisesti turhien varoitusten varalta. Lokiin ei ole tarpeellista kerryttää tarpeettomia tietoja, kuten kuormantasaajan osoitteita.

Todistusaineisto talteen

Poliisiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tutkinnan kannalta tärkeä tietotekninen todistusaineisto saadaan turvattua oikeusvarmalla tavalla.

Kun rikos tapahtuu, lokit on saatava turvallisesti talteen. Ryhdy muihin toimenpiteisiin vain, jos tiedät, mitä olet tekemässä. Voit myös kytkeä laitteet irti verkosta ja pitää ne käynnissä, kunnes poliisi tulee paikalle tekemään tutkinnan.

Verrattuna perinteisten rikosten tutkintaan tietoverkkorikosten tutkinta vaatii usein kansainvälistä yhteistyötä, kuten tietopyyntöjä. 

Nopeasti poliisille tehty rikosilmoitus ja oikeat alkutoimet ovat tärkeitä, jotta tietoverkkorikoksen todistusaineisto saadaan turvattua ja tarvittava kansainvälinen yhteistyö aloitettua. 

Kaksi tutkijaa tietokoneen näyttöjen ääressä. Keskustelu käynnissä.

 

Lue lisää rikosilmoituksen tekemisestä