Länkstig

Navigeringsmeny

Rikoksen tutkinta -sv

Brottsutredning

När polisen misstänker att ett brott har begåtts påbörjas en förundersökning. 

Utredningens längd beror på brottets art. Enkla och klara brott kan utredas snabbare, medan utredningen av omfattande eller komplicerade brott tar längre tid. Utredningens längd beror också på hur många andra brott som polisen håller på att utreda. 

En utredare i skyddsutrustning sitter böjd och undersöker en kniv med förstoringsglas.

Teknisk brottsundersökning

Ofta kräver utredning av brott också teknisk brottsundersökning. Med detta avses inhämtning, upptagning och undersökning av bevismaterial. Till exempel upptagning av fingeravtryck är teknisk brottsundersökning. 

I brottsplatsundersökning undersöker och dokumenterar polisen brottsplatsen genom till exempel fotografier, teckningar eller videoinspelningar. Undersökningen omfattar också provtagning och behandling av prover. Undersökningen kan omfatta gärningsplatsen, hjälpmedlen vid brottet eller en person med kopplingar till brottet.  Brottsplatsundersökningen utförs ofta av polisinrättningens specialiserade tekniska brottsutredare. I sedvanliga brott kan även en polispatrull som anländer till brottsplatsen undersöka den. 

Kriminaltekniska laboratoriet verkar vid Centralkriminalpolisen

Finlands kriminaltekniska laboratorium verkar vid Centralkriminalpolisen. Laboratoriet utför undersökningar på uppdrag av både polisen och andra myndigheter. För en del undersökningar anlitas ackrediterade samarbetspartner. 

Vid kriminaltekniska laboratoriet undersöks årligen över 100 000 prover. Utifrån undersökningarna ger laboratoriet utlåtanden som används till exempel i undersökning och i rättsprocesser. Utlåtandena inverkar alltså direkt på individens rättsskydd och tillgodoseendet av rättvisa i samhället. 

Kvalitet är en viktig aspekt i kriminaltekniska laboratoriets verksamhet. I verksamheten används en hel del laboratorieautomatik och olika IT-system. Kriminaltekniska laboratoriet samarbetar intensivt med de tekniska brottsundersökningscentralerna för att kedjan av den tekniska brottsundersökningen ska vara oavbruten från brottsplatsen ända till domstolen. 

Viktigt att komma ihåg på en brottsplats

Om du själv befinner dig på en brottsplats är det bra att komma ihåg några tumregler som hjälper polisutredningen. 

 • Förhindra utomstående från att komma till brottsplatsen. 
 • Rör inte vid något eller vandra inte omkring på platsen, om möjligt. Polisen kan till exempel hitta skoavtryck eller fingeravtryck på en plats som blivit föremål för inbrott, och sådana avtryck kan kontamineras av utomstående. 
 • Ta inte själv vara på eller flytta på föremål. Polisen fotograferar och tar eventuella prover och föremål på fyndplatsen för att bevara spåren. 
 • Utred om platsen har kameraövervakning och vem som ansvarar för den. Överlämna eventuella kamerainspelningar till polisen eller se till att polisen får kameraövervakningens kontaktuppgifter. 

Tutustu esitutkintaan -johdanto prosessikaaviolle -sv

Lära känna förundersökning

När polisen utreder ett brott talar man om förundersökning. I praktiken syftar förundersökning på brottsutredning. 

Näin rikoksen tutkinta etenee -prosessikaavio -sv

 1. Brottsanmälan till polisen

  Du kan göra brottsanmälan i polisens nättjänst eller genom att besöka en polisstation. 

 2. Polisen bedömer om det finns skäl att misstänka brott

  Alla anmälda brott leder inte till förundersökning. I förundersökningslagen föreskrivs om ärenden relaterade till brottsutredning, såsom förundersökningens gång, parter, förhör och avslutande av den. 

 3. Förundersökning

  I förundersökningen inhämtar polisen ytterligare information om händelsen på olika sätt. Typiska sätt för inhämtande av information är förhör och olika slags förfrågningar. I allvarliga fall utför polisen förundersökningen tillsammans med åklagaren från första början. 

 4. Förundersökningsprotokoll

  När brottet har utretts tillräckligt och det material som behövs har insamlats upprättar polisen ett förundersökningsprotokoll. Målsäganden och den brottsmisstänkte har rätt att ta del av förundersökningsprotokollet. 

 5. Avslutande av förundersökning, åtalsprövning

  När förundersökningen är klar skickar polisen förundersökningsprotokollet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren tar del av materialet och överväger om åtal ska väckas mot den misstänkte.

Esitutkinta prosessina haitari -sv