Länkstig

Navigeringsmeny

Miljöbrott

Miljöbrott

Att skada miljön är ett brott. Med miljöbrott avses handlingar som skadar och äventyrar med miljön, naturtillgångar och växt- eller djurriket.

Ett typiskt miljöbrott som utreds av polisen är obehörig förstöring eller förvaring av avfall. 
Miljöbrott regleras både i strafflagen samt i flera speciallagar som berör miljön. Syftet med lagarna är att förhindra förstörelse av miljön. 

Bekämpa miljöbrott

Effekterna av ett miljöbrott syns ofta först efter en lång tid. Därför är det viktigt att man möjligast snabbt ingriper i handlingar som förstör miljön. Alla kan påverka bekämpningen av miljöbrott.

 • Anmäl dina observationer till den lokala miljömyndigheten på ifrågavarande område, till statens Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) eller till Regionförvaltningsverket (RFV).
 • Som hanterare av avfall, ta reda på hur avfall skall behandlas och förstöras. Övervakningsmyndigheten (staten, NTM-centralen eller RFV) instruerar dig om detta.
 • Kom ihåg att nedskräpning är det är förbjudet. 
 • Flera djur, växter eller områden ligger på naturskyddsområden eller är på andra sätt skyddade. Kontrollera lagligheten av din egen verksamhet innan du vidtar åtgärder.
 • Om du misstänker brott, anmäl detta till polisinrättningen på området.

I förgrunden sidan på en polisbil med regndroppar. I bakgrunden ett strandlandskap med träd.

Djurskyddsbrott

Med djurskyddsbrott avses handlingar och försummelser som orsakar smärta, vånda eller lidande hos djuret. 

Grova djurskyddsbrott, djurskyddsbrott och lindriga djurskyddsbrott är reglerade i strafflagen. Djurskyddsförseelse definieras i djurskyddslagen. Brott mot djur innefattar dessutom naturskyddsbrott samt jakt- och fiskebrott. 

I Helsingfors utreds brott mot djur centraliserat

På polisinrättningen i Helsingfors verkar en undersökningsgrupp som undersöker alla brott mot djur som inträffar på polisinrättningens område. 

Typiska fall som utreds är hundattacker på människor eller andra hundar, djurskyddsbrott samt smugglingsbrott.

Gruppen samarbetar med tillsynsveterinärer på Helsingfors stad, länets veterinärer, Livsmedelsverket och Tullen. 

Straff

Miljöbrott kan bestraffas med böter eller fängelse:

 • böter eller högst sex månader fängelse för miljöförseelse
 • böter eller fängelse i högst två år för miljöförstörelse
 • fängelse i minst fyra månader och högst sex år för grov miljöförstörelse.

Djurskyddsbrott kan bestraffas med böter eller fängelse:

 • böter för djurskyddsförseelse
 • böter för lindrigt djurskyddsbrott
 • böter eller fängelse i högst två år för djurskyddsbrott
 • fängelse i minst fyra månader och högst sex år för grovt djurskyddsbrott

En person som döms för djurskyddsbrott kan samtidigt dömas förlorad sin rättighet att äga, hålla eller sköta om djur. Djurhållningsförbudet kan vara antingen tillfälligt eller permanent.