Murupolku

Ympäristö- ja eläinrikokset

Ympäristörikokset

Ympäristön vahingoittaminen on rikos. Ympäristörikoksilla tarkoitetaan tekoja, jotka vahingoittavat ja vaarantavat ympäristöä, luonnonvaroja ja kasvi- tai eläinkuntaa.

Poliisin tutkima tyypillinen ympäristörikos on jätteiden luvaton hävittäminen tai säilyttäminen. 

Ympäristörikoksista säädetään sekä rikoslaissa että useissa ympäristöä koskevissa erityislaeissa. Lakien tavoitteena on estää ennalta ympäristön pilaantuminen. 

Torju ympäristörikos

Ympäristörikoksen vaikutukset nähdään usein vasta pitkän ajan kuluttua. Siksi on tärkeää, että ympäristöä pilaavaan tekoon puututaan mahdollisimman nopeasti. Jokainen voi vaikuttaa ympäristörikosten torjuntaan.

 • Ilmoita havainnoistasi kyseisen kunnan alueelliselle ympäristöviranomaiselle, valtion Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) tai Aluehallintovirastolle (AVI).
 • Jätteiden käsittelijänä ota selvää, miten jätteitä tulee käsitellä ja miten jätteet tulee hävittää. Tässä asiassa sinua neuvoo valvontaviranomainen eli kunta, ELY-keskus tai AVI.
 • Muista, että roskaaminen on kiellettyä. 
 • Useat eläimet, kasvit tai alueet ovat luonnonsuojelulailla tai muulla lailla suojeltuja. Tarkista toimiesi laillisuus ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
 • Mikäli epäilet asiassa rikosta, ilmoita asiasta alueen poliisilaitokselle.

Etualalla poliisiauton kylki, jossa sadepisaroita. Taustalla metsäinen rantamaisema.

Eläinrikokset

Eläinsuojelurikoksella tarkoitetaan tekoja ja laiminlyöntejä, jotka aiheuttavat kipua, tuskaa tai kärsimystä eläimelle. 

Törkeä eläinsuojelurikos, eläinsuojelurikos ja lievä eläinsuojelurikos ovat rikoslaissa säädeltyjä. Eläinsuojelurikkomus määritellään eläinsuojelulaissa. Eläimiin kohdistuvia rikoksia sisältyy lisäksi luonnonsuojelurikoksiin sekä metsästys- ja kalastusrikoksiin. 

Helsingissä eläimiin liittyvät rikokset tutkitaan keskitetysti

Helsingin poliisilaitoksella toimii tutkintaryhmä, joka tutkii kaikki poliisilaitoksen alueella tapahtuvat eläimiin liittyvät rikokset. 

Tyypillisiä selvitettäviä tapauksia ovat koirien hyökkäykset ihmisiä tai toisia koiria vastaan, eläinsuojelurikokset sekä salakuljetusrikokset.

Ryhmä tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin valvontaeläinlääkäreiden, läänin eläinlääkäreiden, Ruokaviraston ja Tullin kanssa. 

Rangaistukset

Ympäristörikoksista voi saada rangaistuksena sakkoa tai vankeutta:

 • ympäristörikkomuksesta sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta
 • ympäristön turmelemisesta sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta
 • törkeästä ympäristön turmelemisesta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta vankeutta

Eläinsuojelurikoksista voi saada rangaistuksena sakkoa tai vankeutta:

 • eläinsuojelurikkomuksesta sakko
 • lievästä eläinsuojelurikoksesta sakko
 • eläinsuojelurikoksesta sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta
 • törkeästä eläinsuojelurikoksesta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta

Eläinsuojelurikoksesta tuomittava voidaan samalla tuomita menettäneeksi oikeutensa omistaa, pitää tai hoitaa eläimiä. Eläintenpitokielto voi olla joko määräaikainen tai pysyvä. 

Ympäristörikokset infolaatikko

Ympäristörikoskatsaukset

Ympäristörikoskatsaus 2023

Ympäristörikoskatsaus 2022

Ympäristörikoskatsaus 2021

Ympäristörikoskatsaus 2020

Vanhemmat ympäristörikoskatsaukset eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Voit tiedustella asiakirjoja Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.