Länkstig

Navigeringsmeny

Störande av ordning

Störande av ordning

Det hör till polisens uppdrag att utreda olika ordningsstörningar och brott i anslutning till dem. Ordningen upprätthålls i allmänhet av poliser i tjänsteuniform. 

En polispatrull i overaller lutar mot ett räck med ryggen mot kameran och övervakar ordningen i ett köpcentrum. I bakgrunden syns människor en våning lägre ner bakom glasräcket.

Ordningsstörningar kan uppstå var som helst på sådana platser, där människor tillbringar sin tid. Det rör sig många människor på allmänna platser och i tätorter, och när rörligheten är stor inträffar det också incidenter.

Rusning, oljud och normala störningar är något alla måste stå ut med. Det kan också hända att du måste konfrontera situationer, som polisen måste ingripa i. Alkohol, andra rusmedel och narkotika kan vara inblandade. Störande beteende kan emellanåt skrämma dem som promenerar förbi.

Tolerera ljud som hör till normal livsföring

Du kan också stöta på olika ordningsstörningar hemma, om du bor i ett höghus eller radhus. Det kan handla om en granne som väsnas, lyssnar på högljudd musik eller som spelar högljutt på ett instrument.  

Ljud som hör till normal livsföring, som hörs från grannbostaden måste dock tolereras. 

Tiden på dygnet avgör vad som är acceptabelt. På efternatten behöver man inte tillåta lika mycket störande beteende som till exempel på dagen.

Så agerar du vid ordningsstörningar

  • Kontakta i första hand nödnumret 112 vid ordningsstörningar på allmän plats. 
  • Låt bli att försöka hantera situationen själv, om det inte är säkert. Polisen avgör hur situationen ska hanteras. Ibland räcker det med att polisen pratar med förövaren, för att ordningen ska återställas. 
  • Då störningen inträffar på privat område kan du gå till din granne för att diskutera det som stör i dennas beteende. Meddela disponenten vid behov. Ring nödnumret 112 om du bedömer att du inte kan hantera situationen själv. 
  • Om störningen upphör innan polisen anlänt till platsen ska du meddela nödnumret 112 om detta, så att polisen inte kommer till platsen i onödan.

 

Mer information om övervakning av ordning 

Ordningslagen i Finlex 

Järjestyshäiriöt UKK sv

Vanliga frågor och svar

Järjestyshäiriöt UKK -haitari -sv