Ennalta estävä työ parantaa turvallisuutta ihminen ja ilmiö kerrallaan

Julkaisuajankohta 12.6.2022 18.27
Tiedote

Helsingin poliisin ennalta estävän työn tärkein tavoite on parantaa kaupunkilaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Ennalta estävää toimintoa johtava Jari Taponen palkittiin tänään kultaisella Helsinki-mitalilla kaupungin hyväksi tehdyistä ansioista.

Hälytys- ja valvontayksikköön perustettu Ennalta estävä toiminto täytti maaliskuussa kymmenen vuotta. Mallia toimintaan haettiin muun muassa ulkomailta, mutta lopulta työmuodot vakiintuivat paikallisen tilannekuvan vaatimusten mukaisiksi. Ennalta estävässä työssä turvallisuuden näkökulma on laaja. Työssä kohdataan haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä ja vähemmistöjen edustajia kuten poliittisia äärilaitoja, kieli- ja kulttuuriryhmiä sekä alamaailmaa. Työssä asiakkaina on sekä rikosten tekijöitä että uhreja.
 
– Tärkeintä on se, että poliisi arvioi asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja ohjaa tai tarvittaessa saattaa nuoren tai huolta aiheuttava henkilön eteenpäin oikealle taholle, eikä häntä vain jätetä yksin selviämään jatkosta. Uskon, että sillä me luomme turvallisuutta pitkäkestoisesti, kertoo Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnon johtaja, ylikomisario Jari Taponen.
 
Toiminnan vaikuttavuutta mitataan tarkasti. Vuonna 2021 jatkotoimenpiteiden kohteena oli yhteensä noin 400 asiakasta, joista 60 prosenttia oli alaikäisiä. Uusia kunniaan liittyvän väkivallan tapauksia oli 70 kappaletta, joista seurasi yhteensä 120 asiakastapaamista. Uhka-arvioprosessissa selvitettiin 85 henkilöä koskevaa vihjettä ja työskenneltiin pitkäkestoisesti noin kymmenen huolta-aiheuttavan henkilön kanssa.
 
– Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vähensimme asiakkaiksi valittujen nuorten rikoksia ja kunniaan liittyvää väkivaltaa jopa 70 prosenttia vuonna 2021.

Turvallisuutta parannetaan yhdessä kaupunkilaisten ja kumppanien kanssa

Kymmenen vuotta sitten meno oli villiä koulujen päätösviikonloppuna Helsingissä ja poliisi seurasi sitä sivusta. Nykyisin poliisilla aktiivisemman linjan, jossa alaikäisiltä otettiin alkoholijuomat pois jo ennen päihtymistä ja lisäksi tehtiin lastensuojeluilmoituksia. Häiriöt ja rikokset ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Nykyään koulujen päätösviikonloppuina on vähemmän häiriöitä kuin tavallisina viikonloppuina.
 
Viimeisen vuoden aikana nuorten väkivaltainen käytös sekä jengiytyminen ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa. Keväällä 2021 Ennalta estävä toiminto havaitsi tiettyihin kaupunginosiin kietoutuvien rap-musiikkia tekevien nuorten välisiä konflikteja. Joidenkin nuorten aikuisten taustalta oli yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Osa nuorista oli poliisille jo aiemmin tuttuja. Tilannekuvan muodostamiseksi aloitettiin yhteistyö poliisiyksiköiden kesken ja viime syksynä tilannetta saatiin rauhoitettua rikostutkinnan keinoin.
 
– Ennalta estävän työn rooli ja tavoite on se, etteivät rikolliset saisi rekrytoitua uusia nuoria mukaan toimintaan. Teemme aktiivista yhteistyötä rikostutkinnan kanssa, Taponen toteaa.
 
Huumeiden käyttö, sen näkyvät haitat ja huumekuolemat ovat kasvaneet myös Helsingissä. Keväällä poliisi puuttui tehostetusti Kallion alueen häiriöihin asukkaiden ja muiden toimijoiden palautteen perusteella.
 
– Etsimme aina ratkaisuja yhteistyössä viranomaisten, kumppaneiden ja kaupunkilaisten kanssa. Asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen on osa kestävää ratkaisua. Poliisi ei voi yksin auttaa mielenterveysongelmia kokeneita tai huumeiden käyttäjiä. Yhdessä saamme enemmän aikaan. Meillä on 150 eri kumppania, joiden palveluihin voimme ohjata ihmisiä.

Poliisin läsnäolo somessa tuo nuorille turvallisuuden tunnetta

Sosiaalinen media on vakiintunut keskeiseksi ennalta estävän toiminnan toiminta-alueeksi. Helsingin ennalta estävän työn profiileilla oli vuoden 2021 lopussa 63 000 seuraajaa.
 
Varsinkin korona-aikana nuorilla on ollut korostunut tarve keskustella poliisin kanssa, kun muita kontakteja on rajoitettu. Erityisesti Snapchat-palvelussa on tavoitettu paljon nuoria. Suuri osa keskusteluista käydään yksityisviestein, jolloin nuoria voidaan tukea heitä askarruttavissa asioissa. Arkaluontoisissa asioissa nuoria pyritään tapaamaan henkilökohtaisesti
 
– Haluamme olla siellä, missä ihmiset ja erityisesti nuoret ovat. Sosiaalisen median läsnäolo auttaa meitä ymmärtämään paremmin nuorten maailmaa. Virkaprofiileilla toimivat poliisit saavat nuorilta kiitosta läsnäolon tuomasta turvallisuudentunteesta. Se on palkitseva kiitos.
 
Lisätietoja:

Helsingin poliisilaitos Helsinki Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen