Murupolku

Navigointivalikko

Ennalta estävä työ Helsingin poliisissa hero

Ennalta estävä työ Helsingin poliisissa

Ennalta estävän toiminnan tärkein tavoite on parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. 

Ratkaisemme rauhattomien alueiden ongelmia sekä saatamme nuoria ja huolta-aiheuttavia henkilöitä avun pariin, joka ehkäisee rikollisuutta tulevaisuudessa. Kohtaamamme ihmiset saattavat olla potentiaalisia uhreja tai mahdollisia rikoksentekijöitä. Teemme yhteistyötä muiden viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen, perheiden ja yksityisen sektorin kanssa. 

Vahvistamme nuorten, vähemmistöihin ja erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien luottamusta poliisiin. Kohtaamme poliittisia äärilaitoja, kieli- ja kulttuuriryhmiä ja alamaailmaa. Puramme vastakkainasettelua ja väkivallan uhkaa avoimella ja keskustelevalla työotteella. 

Ennalta estävän toiminnon poliisit ovat läsnä sosiaalisessa mediassa, mikä lisää etenkin nuorten luottamusta ja keskusteluyhteyttä poliisiin. Tavoitteemme on osallistaa ihmisiä yhteiskuntaan.  

Ennalta estävä työ on vähentänyt merkittävästi nuorten tekemää väkivaltaa, väkivaltaista ekstremismia ja kunniaan liittyvää väkivaltaa. Myös häiriökohteisiin kohdennetut toimenpiteet ovat tuottaneet myönteisiä tuloksia. 

Ennalta estävän työn muodot Helsingissä

 • Ankkuritoiminta vähentää nuorten tekemiä rikoksia. Keskustelemme nuoren ja hänen perheensä kanssa. Ankkuritiimi arvioi ja ratkaisee usein koko perheen ongelmia. Ankkuritiimiin kuuluu poliisien lisäksi johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ankkuritiimi saa ilmoituksia nuorista poliisilta, kouluista ja huolestuneilta läheisiltä.
 • Alueelliset turvallisuusongelmat voidaan ratkaista aktivoimalla viranomaisia, järjestöjä ja yksityisen sektorin toimijoita yhteistyöhön. Poliisityössä painotetaan toimenpiteiden pitkäaikaisia vaikutuksia. Esimerkiksi nuorten asuinalueilla aiheuttamia häiriöitä on ratkaistu keskustelemalla nuorten ja heidän huoltajiensa kanssa sekä jalkautumalla nuorten pariin yhdessä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 
 • Uhkahenkilöt ja väkivaltainen ekstremismi kiinnostavat poliisia, joka ottaa yhteyttä huolta aiheuttaviin henkilöihin ja arvioi heidän tilannettaan ja tarvittavia toimenpiteitä. Poliisi lisää yhteisöjen osallisuutta ja kykyä huolehtia sekä yksilön että koko yhteisön turvallisuudesta. Lisäksi osa työtä on keskusteluyhteyden luominen erilaisiin ääriryhmiin. 

Yhteystiedot

Tietoa Helsingin poliisista eri kielillä

Helsingin väestössä oli vuoden 2020 lopussa edustettuna 164 eri kansalaisuutta. Jo yli satatuhatta helsinkiläistä (16,9%) puhuu äidinkielenään muuta kuin kotimaisia kieliä. Yleisimmin äidinkielenä puhutut vieraat kielet Helsingissä ovat venäjä (2,9 %), somali (1,8 %), viro (1,6 %), arabia (1,3 %) ja englanti (1,1 %).

Helsingin vieraskielisen väestön määrän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä. Tällöin vieraskielisiä helsinkiläisiä olisi jo lähes 200 000 eli 26 prosenttia koko kaupungin väestöstä. 

Helsingin poliisin palvelut

Helsingin poliisin palvelut

Vastaamme kaikille turvallisesta ja viihtyisästä pääkaupungista yhdessä Helsingin kaupungin ja muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Helsingin poliisiasema sijaitsee Pasilassa. Meillä voit jättää rikosilmoituksen, hakea passia, henkilökorttia ja muita lupia. 

Meillä voit asioida, vaikka et osaisi suomea, ruotsia tai englantia. Tulkkien avulla voit kertoa asiasi meille millä kielellä tahansa. Varaa kuitenkin aikaa tai suomea puhuva tukihenkilö asiointiin.

Milloin soitat hätänumeroon ja mistä asioista teen rikosilmoituksen?

Milloin soitan hätänumeroon 112?

Soita hätänumeroon 112 kiireellisessä hätätilanteessa, kun tarvitset paikalle ensihoidon, poliisin, pelastuksen tai sosiaaliviranomaisen apua. Sellaisia tilanteita ovat esimerksi:

 • Ampuminen, puukotus tai muu väkivallanteko kotona tai yleisellä paikalla.
 • Ryöstö, jossa tekijä ottaa luvattomasti käyttöön omaisuuttasi väkivaltaa käyttämällä tai väkivallalla uhkaamalla.
 • Lähisuhdeväkivalta, esimerkiksi joku lyö lasta, äitiä tai isää tai muuta perheenjäsentä. 
 • Aikuisen henkilön raiskaus, nuoreen tai lapseen kohdistettu seksuaalinen väkivalta. 

Mistä asioista teen rikosilmoituksen?

Rikosilmoitus on poliisille tehtävä ilmoitus mahdollisesta rikoksesta. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Joissakin tapauksissa poliisi tekee rikosilmoituksen, kun poliisipartio on tapahtumapaikalla. Rikoksia ovat esimerkiksi:

 • Väkivallanteko kotona tai yleisellä paikalla.
 • Aikuisen henkilön raiskaus, nuoreen tai lapseen kohdistettu seksuaalinen väkivalta. Lähtökohtaisesti aikuisen alle 16-vuotiaaseen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on rikos.
 • Omaisuusrikokset, esimerkiksi polkupyörävarkaus. 
 • Kunniaväkivalta on väkivallan muoto, joka on seurausta esimerkiksi jonkin yhteisön normien tai yksilön sääntöjen rikkomisesta. Tällaisissa tapauksissa väkivallan tarkoituksena on puhdistaa ja palauttaa tahrattu kunnia.
 • Ihmiskauppa, jossa tekijä pyrkii saamaan taloudellista hyötyä alistamalla uhria eri keinoin. Ihmiskaupan uhri on usein tekijästä riippuvainen. Hänet voi olla alistettu esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai pakkotyöhön.
 • Viharikokset ja vihapuhe, jota ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen.

EET Lisätietoja HPL

Lisätietoja