Länkstig

Navigeringsmeny

Förebyggande arbete vid Helsingforspolisen hero

Förebyggande arbete vid Helsingforspolisen

Huvudsyftet med förebyggande åtgärder är att förbättra säkerheten och känslan av trygghet. 

Vi löser problem i de oroliga områdena och vi hänvisar unga och personer som orsakar bekymmer hjälp, vilket förebygger brottslighet i framtiden. De människor vi möter kan vara potentiella offer eller potentiella gärningsmän. Vi samarbetar med andra myndigheter, organisationer, sammanslutningar, familjer och den privata sektorn. 

Vi stärker ungdomarnas, minoriteternas och de olika samhällsgruppernas förtroende för polisen. Vi möter politiska extremister, språk- och kulturgrupper och undre världen. Vi reder ut motsättningar och hot om våld med ett öppet och resonerande arbetssätt. 
Polisen i den förebyggande verksamheten är närvarande i sociala medier, vilket i synnerhet ökar ungdomarnas förtroende och samtalskontakt med polisen. Vårt mål är att engagera människor i samhället.  

Förebyggande arbete har avsevärt minskat våldet bland ungdomar, våldsam extremism och hedersrelaterat våld. De åtgärder som riktats mot störande objekt har också gett positiva resultat. 

Former för förebyggande arbete i Helsingfors

 • Ankarverksamheten minskar brott som begås av ungdomar. Vi talar med den unga personen och hens familj. Ankarteamet bedömer och löser ofta hela familjens problem. Till ankarteamet hör förutom poliserna en ledande socialarbetare, två socialarbetare och en psykiatrisk sjuksköterska. Ankarteamet får anmälningar om unga av polisen, från skolor och oroliga närstående.
 • Regionala säkerhetsproblem kan lösas genom att man aktiverar myndigheter, organisationer och aktörer inom den privata sektorn till samarbete. I polisarbetet betonas åtgärdernas långsiktiga effekter. Störningar som orsakats av ungdomar i bostadsområden har till exempel lösts genom samtal med ungdomarna och deras vårdnadshavare samt genom att tillsammans med andra myndigheter och organisationer bege sig ut bland ungdomarna. 
 • Hotfulla personer och våldsam extremism intresserar polisen, som tar kontakt med dem som orsakar bekymmer och bedömer deras situation samt vilka åtgärder som behövs. Polisen ökar gruppernas delaktighet och förmåga att sörja för både individens och hela samhällets säkerhet. Dessutom är en del av arbetet att skapa en dialog med olika ytterlighetsgrupper. 

Kontaktuppgifter

Information om Helsingforspolisen på olika språk

I slutet av 2020 var 164 olika medborgarskap representerade i Helsingfors befolkning. Redan över 100 000 helsingforsbor (16,9 %) talar något annat språk än de inhemska språken som modersmål. De främmande språk som mest talas som modersmål i Helsingfors är ryska (2,9 %), somaliska (1,8 %), estniska (1,6 %), arabiska (1,3 %) och engelska (1,1 %).

Antalet invånare som talar ett främmande språk som modersmål i Helsingfors väntas nästan fördubblas fram till 2035. Då skulle det finnas närmare 200 000 helsingforsbor som talar ett främmande språk som modersmål, dvs. 26 procent av stadens hela befolkning. 

Helsingin poliisin palvelut

Polisens tjänster i Helsingfors

Vi ansvarar tillsammans med Helsingfors stad och andra myndigheter samt organisationer och invånare för att huvudstaden är trygg och trivsam för alla.

Helsingfors polisstation ligger i Böle. Hos oss kan du lämna in en brottsanmälan, ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. 

Hos oss kan du uträtta ärenden även om du inte kan finska, svenska eller engelska. Med hjälp av tolkar kan du framföra ditt ärende till oss på vilket språk som helst. Boka dock tid eller en stödperson som talar finska när du ska uträtta ett ärende.

När ska du ringa nödnumret 112? om vad ska jag göra en brottsanmälan?

När ska du ringa nödnumret 112?

Ring nödnumret 112 i en brådskande nödsituation när du behöver akutvård, hjälp av polisen, räddningsväsendet eller socialmyndigheten. Exempel på sådana situationer är:

 • Skottlossning, knivhuggning eller annan våldshandling i hemmet eller på allmän plats.
 • Rån, där gärningsmannen olovligen tillskansar sig din egendom genom våld eller hot om våld.
 • Våld i nära relationer, till exempel att någon slår ett barn, sin mor eller far eller någon annan familjemedlem. 
 • Våldtäkt utförd av en vuxen person, sexuellt våld mot en ung person eller ett barn. 

Om vad ska jag göra en brottsanmälan?

Brottsanmälan är en anmälan som görs till polisen om ett eventuellt brott. En brottsanmälan kan göras av vem som helst. I vissa fall gör polisen brottsanmälan, när polispatrullen är på brottsplatsen. Brott är till exempel:

 • Våld i hemmet eller på allmän plats.
 • Våldtäkt utförd av en vuxen person, sexuellt våld mot en ung person eller ett barn. Utgångspunkten är att när en vuxen riktar en sexuell handling mot ett barn under 16 år, är handlingen ett brott.
 • Egendomsbrott, till exempel cykelstöld. 
 • Hedersvåld är en form av våld som är resultatet av brott mot till exempel samhällsnormer eller individens rätt. I sådana fall är syftet med våldet att rena och återställa den kränkta hedern.
 • I människohandel försöker förövaren få ekonomisk vinning genom att förtrycka offret på olika sätt. Offret för människohandel är ofta beroende av förövaren. Offret kan till exempel ha blivit utsatt för sexuellt utnyttjande eller tvångsarbete.
 • Hatbrott och hatpropaganda är alla uttrycksformer som sprider, underblåser, främjar eller rättfärdigar etniskt hat, utlänningsfientlighet, antisemitism eller annat hat som bottnar i intolerans.

Lisätietoja HPL SV

Ytterligare information