Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Laittoman maahantulon arviointiraportti vuosi 2013

Tekijät
Laittoman maahantulon torjunnan virkamiestyöryhmä
Kesti, Esko
Poutanen, Mia
Harju, Aki
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2014
Numero
3
ISSN
1789-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-929-6
ISBN (pdf)
978-952-491-930-2
Sivut
44
Tiedosto
Lataa

Laittoman maahantulon ja sen torjunnan arviointiraportti on osa sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän 17.10.2012 vahvistaman Laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman 2012-2015 seurantaa. Arviointiraportissa kuvataan laittoman maahantulon tilanne ja ilmiöt eri viranomaisten näkökulmasta vuonna 2013. Lähtökohtana suomalaisessa laittoman maahantulon torjuntatyössä sekä sen arvioinnissa on Euroopan rajaturvallisuusstrategian mukainen neliportainen rajaturvallisuusmalli, jonka mukaan laitonta maahantuloa torjutaan 1) lähtö- ja kauttakulkumaissa 2) lähialueilla 3) ulkorajoilla ja 4) sisämaassa. Eurooppaan suuntautuva laiton maahantulo on pysynyt kohtuullisen voimakkaana, mutta Suomen osalta maltillisena. Suuria muutoksia edellisvuosiin verrattuna lukumäärien tai reittien osalta ei ole tapahtunut. Suurin osa Suomeen saapuvista laittomista maahantulijoista saapuu Schengenin sisärajojen kautta, mutta entistä omatoimisemmin, vaikka taustalla saattaa vaikuttaa organisaatio matkanjärjestäjänä ja taloudellisena hyötyjänä. Vuoden 2013 aikana viranomaisten tietoon tuli 3368 ulkomaalaista, jotka olivat maassa ilman vaadittavaa oleskeluoikeutta. Ulkorajoilla paljastettiin 66 laittoman maahantulon tapausta. Ulkomaalaisrikkomuksiin syyllistyneiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi. Kasvua on tapahtunut noin 25 % verrattuna vuoteen 2012. Yhtenä syynä tähän on sisämaassa tavattujen rikosten perusteella maahantulokieltoon määrättyjen EU-kansalaisten lukumäärän kasvu. Viisumien ja oleskelulupien väärinkäyttö muodostaa merkittävän osan laittoman maahantulon toteutumisesta. Rikollisorganisaatiot kykenevät hyödyntämään lupamenettelyjä yhä paremmin muun muassa internetistä saatavan tiedon avulla. Vaikka laittomaan maahantuloon liittyvä rikollisuus näyttää hieman lisääntyneen, Suomi ei ole erityisen houkutteleva maa laittomille maahantulijoille. Yhtenä syynä tähän lienee se, että Suomessa tiedetään ulkomaalaisvalvonnan, turvapaikkaprosessin ja maasta poistamispäätösten täytäntöönpanon olevan toimivaa. Myös viranomaisten välinen tehokas yhteistoiminta laittoman maahantulon ennaltaehkäisyssä on omiaan tukemaan pyrkimyksiä pitää nykyisin hallinnassa oleva tilanne ennallaan.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).