Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Viestinnän valmius, viestinnän valmiustyöryhmän loppuraportti

Tekijät
Viestinnän valmiustyöryhmä
Luotonen, Marko
Kelloniemi, Henna
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2012
Numero
1
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-527-4
ISBN (pdf)
978-952-491-528-1
Sivut
57
Tiedosto
Lataa

Poliisin viestintästrategiassa yhdeksi kehittämisalueeksi on määritetty tehostettu viestintä ja viestinnän varalla olevan valmiusryhmän perustaminen.

Työryhmä teetti tehostetulle viestinnälle asetetuista vaatimuksista kaksi tutkimusta. Tutkija Pauliina Palttala Jyväskylän yliopistosta selvitti poliisin varautumista kriisitilanteisiin sen eri vaiheissa varautuminen, varoittaminen, kriisivaihe, kriisin jälkeiset toimenpiteet ja arviointi). Tutkimus perustui kansainvälisessä EU-tutkimushankkeessa kehitettyyn tuloskorttimallin. Kysely kohdennettiin poliisin viestintäverkostolle ja valmiussuunnitteluverkostolle.

Komisario Petri Launiainen arvioi poliisin viestintäpalveluiden tarpeellisuutta ja suorituskykyä vaativissa tilanteissa. Kysely kohdennettiin kaikille poliisiyksiköille ja median edustajille. Työryhmän loppuraportissa kuvataan viestinnän valmiuden ylläpitämiseen liittyvät periaatteet, perustettavat viestintäorganisaatiot sekä niiden tehtävät ja koulutus.

Työryhmä esittää, että jokaiseen poliisin johtokeskukseen perustetaan viestintäryhmä. Sen henkilöstö kootaan johtokeskusalueen poliisiyksiköiden viestintäryhmien henkilöstöstä. Johtokeskusten tehtävänä on viestinnän ensitoimien lisäksi hankkia poliisiyksikölle tai johtokeskukseen tarvittava lisäresurssi muista johtokeskusalueen poliisiyksiköistä.

Johtokeskusten viestintäryhmillä on oltava tarvittava suorituskyky selvityksissä esille tulleiden keskeisimpien tehtävien hoitamiseen.

Viestinnän valmius perustuu vapaaehtoisuuteen ja hälytysrahaan. Osa tehtävistä voidaan hoitaa etänä ja osa palveluhankintoina, joihin sisältyy varallaolovalmius. Lähtökohtana on, että suorituskyky on saatavissa kahdessa tunnissa sen pyytämisestä.

Viestintäryhmiin sijoitettavalle henkilöstölle suunnitellaan yhteinen koulutus. Poliisiyksiköiden ja johtokeskusten viestintäryhmät osallistuvat yhteisiin harjoituksiin. Tämän lisäksi niille järjestetään omia toimialakohtaisia harjoituksia.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010  löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).