Murupolku

Navigointivalikko

Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Poliisin ja poliisihallituksen palkkausjärjestelmän uudistaminen

Tekijät
Eränkö, Tiina
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2019
Numero
2
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN (pdf)
978-952- 7267-06-6
Sivut
64

Esiselvityksen tavoitteena on koota poliisin ja valtion palkkausjärjestelmien uudistamisesta tehdyt aiemmat selvitykset ja työryhmäraportit sekä haastattelukierroksen avulla selvittää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita palkkausjärjestelmien kehittämisessä ja uudistamisessa. Esiselvityksen on tarkoitus toimia poliisin palkkausjärjestelmäuudistuksen tahtotilan kartoittamisen välineenä.

Esiselvitys koostuu poliisin ja valtionhallinnon aiemmista palkkausjärjestelmän uudistamistyöryhmien raporttien analyysistä, Poliisin henkilöstöbarometrien ja niistä tehtyjen tutkimusraporttien analyysistä, tilastollisesta analyysistä sekä poliisiyksiköiden, Poliisihallituksen johdon ja henkilöstöjärjestöjen haastattelukierroksella esiin tulleista muutostarpeista ja uuden palkkausjärjestelmän tavoitteista. Esiselvityksen johtopäätös on, että palkkausjärjestelmien uudistamistarpeita on selvitetty laajasti eikä lisäselvityksiä enää tarvita, vaan on ryhdyttävä konkreettisiin uudistamistoimiin.

Palkkausjärjestelmän uudistamisprojekti on osa Poliisi 2025 - tulevaisuuden työpaikka - hanketta, joka on asetettu 1.1.2019 lukien. Esiselvitysraportissa esitetään kolme erilaista rakennemallia ja etenemissuunnitelma hankekäsittelyn pohjaksi.

Voit tiedustella julkaisua Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteessa kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010 löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).