Murupolku

Korona ja poliisi - hero

Korona ja poliisi

Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta myös koronaan liittyen.

Vältäthän käyntiä poliisin palvelupisteissä, jos asiasi on kiireetön. Voit hakea esimerkiksi passia ja henkilökorttia verkossa sekä tehdä useimmissa asioissa sähköisen rikosilmoituksen. 

Graafinen kuva koronaviruksesta.

Asioi verkossa korona-aikana

Asioi verkossa koronatilanteen vuoksi. Lupa-asiat ja rikosasiat voi usein hoitaa etänä tai asioimalla verkossa.

Jos asiasi vaatii henkilökohtaisen käynnin, varaathan ajan etukäteen. Poliisin tiloissa jonottaminen ei aina ole mahdollista.

Navigointivalikko

Korona ja poliisi - sisältö

Liikkumisrajoitukset ja yleinen järjestys 

Poliisilla on oikeus eristää, sulkea tai tyhjentää yleisesti käytetty paikka tai alue taikka kieltää tai rajoittaa liikkumista, jos se on tarpeen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisi voi eristämisen tehosteeksi antaa jokaista velvoittavia tarpeellisia käskyjä ja kieltoja.

Poliisin käskyn noudattamatta jättäminen on kriminalisoitu niskoitteluna poliisia vastaan. Poliisi voi ottaa niskoittelijan kiinni, jos hän aiheuttaisi huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kiinniotettua voidaan pitää kiinni enintään niin kauan kuin on todennäköistä, että hän aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, kuitenkin enintään 24 tuntia.

Poliisin tehtävät perustuvat aina lakiin ja asetuksiin.

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

null Ilmoita yleisötilaisuuden järjestämisestä ajoissa

Ilmoita yleisötilaisuuden järjestämisestä ajoissa

14.7.2021 11.20
Uutinen

Kesän erilaisten yleisötilaisuuksien järjestäminen on nyt kokoontumisrajoitusten lievennyttyä vilkastunut. Tämän takia poliisin lupapalveluissa yleisötilaisuusilmoitusten käsittely on osin ruuhkautunut.

- Tähän on vaikuttanut tapahtumien runsaan määrän lisäksi myös se, että poliisille on jätetty ilmoituksia asian käsittelyn kannalta liian myöhäisenä ajankohtana ja puutteellisin tiedoin, lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallituksesta sanoo. 

Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi hyväksyä pienempien tapahtumien kohdalla myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle. Ilmoitus tulisi jätettäessä olla liitteineen täydellinen. 

Piipposen mukaan myöhäisenä ajankohtana jätetty tai puutteellinen yleisötilaisuusilmoitus aiheuttaa hankaluuksia lupaviranomaiselle ja yleisötilaisuuden järjestäjälle. 

- Viiden vuorokauden aikaraja on minimiaika ja tässä ajassa jätetty ilmoitus ei takaa järjestäjälle riittävästi aikaa viranomaismääräysten toteuttamiselle, mikä voi ääritapauksessa johtaa tapahtuman peruuntumiseen. 

Lupaviranomaiselle järjestäjän myöhäinen toiminta voi aiheuttaa sen, ettei yleisötilaisuutta koskevaa päätöstä saada tehtyä järjestäjän kannalta riittävän ajoissa ja muiden lupa-asioiden käsittely ruuhkautuu kesäajan muutoinkin vilkkaan lupakysynnän aikana. 

Turvallisuudesta vastaa järjestäjä

Hanna Piipponen muistuttaa että yleisötilaisuuden ja yleisön turvallisuudesta vastaa järjestäjä. 

- Yleisötilaisuusilmoitusten riittävän aikainen jättäminen ja oikea sisältö ovat edellytykset yleisötilaisuuden kokonaisturvallisuuden toteutumiselle. Tapahtumalla on parhaat mahdollisuudet onnistua huolellisesti tehdyn etukäteissuunnittelun ja viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön avulla. 

Yleisötilaisuusilmoitusten jättämisestä löytyy ohjeet poliisin verkkosivuilta Yleisötilaisuudet - Poliisi

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen
COVID-19
Poliisihallitus
luvat
prosessit
tapahtumat

Jokainen meistä voi vaikuttaa - korona

Jokainen meistä voi vaikuttaa

Suojaa itsesi tartunnalta, niin suojaat muitakin. Terveysviranomaiset antavat tutkittuun tietoon perustuvat ohjeet. Aluehallinto päättää alueelliset suositukset ja rajoitukset koronan pysäyttämiseksi.

Korona - linkit