Ampuma-asekouluttajakoulutukset Sisä-Suomen poliisilaitoksella

Julkaisuajankohta 27.4.2022 16.13
Uutinen

Sisä-Suomen poliisilaitos järjestää ampuma-aselain 45 e §:ssä tarkoitetun ampuma-asekouluttajan koulutuksen sunnuntaina 22.5.2022 klo 9 - 16 Tampereella ja Jyväskylässä. Koulutus toteutetaan videolla ja hajautetusti Tampereen ja Jyväskylän poliisiasemilla. 

Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jälkeen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Todistus tarvitaan haettaessa lupaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja erityisen vaarallisilla aseilla tapahtuvaan urheilu- ja harjoitusammuntaan. Koulutus ei valmenna ampuma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten antamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisilaitokselta.


Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen edellytykset ovat seuraavat: henkilö on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään, hän on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija, hän on yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa ja hän on hyväksytysti suorittanut ampuma-asekouluttajakoulutuksen. 


Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymistä hakevan on lisäksi esitettävä yhdistyksen päätös ampuma-asekouluttajaksi nimeämisestä viimeistään kouluttajahyväksyntää haettaessa. 
Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon.


Koulutukseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostilla osoitteessa Lupavalvonta.Sisa-Suomi(at)poliisi.fi. Ilmoittautuminen otsikoidaan ”Ampuma-asekouluttajakoulutus 22.5.2022” ja siinä tulee ilmoittaa koulutukseen osallistuvan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) sekä yhdistys, joka tulee hakemaan ampuma-asekouluttajahyväksyntää koulutukseen ilmoittautuvalle. Lisäksi ilmoittautumisessa tulee mainita osallistumispaikkakunta.

Ennakkoilmoittautuminen koulutustilaisuuteen tulee tehdä 19.5.2022 mennessä.
Koulutuksen suoritemaksu on 35 euroa, jonka voi maksaa minkä tahansa poliisiaseman lupapalveluihin. Maksu tulee olla maksettuna koulutukseen saavuttaessa ja maksusta on  oltava kuitti. Kuitti ja henkilöllisyys tarkistetaan koulutustilaisuudessa. 

Poliisin lupapalvelut Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen