Ampuma-aselaki uudistuu: sähköiseen asiointiin lisää mahdollisuuksia ja deaktivoidut aseet on ilmoitettava poliisille

Julkaisuajankohta 28.2.2024 16.00
Uutinen

Yksityiset henkilöt voivat 1.3.2024 alkaen tehdä sähköisesti aseasioihin liittyviä lupahakemuksia ja ilmoituksia. Myös asealan elinkeinonharjoittajille aukeaa uusi sähköinen palvelu elinkeinolupaan liittyvien muutosten ilmoittamiseen. Kaakkois-Suomen poliisilaitos muistuttaa myös, että deaktivoidusta tai ampumakelvottomasta aseesta on tehtävä ilmoitus poliisille. Ilmoitus on tehtävä 15.7.2024 mennessä ja sen voi tehdä sähköisesti.

Poliisi tarjoaa kansalaisille 1.3.2024 alkaen lisää sähköisen asioinnin palveluja ampuma-aselain muutoksen myötä. Voit maaliskuun alusta alkaen tehdä aseisiin liittyviä ilmoituksia ja lupahakemuksia helposti poliisin sähköisen asioinnin kautta.

Sähköisesti voit

  • tehdä aseisiin, kaasusumuttimiin ja ampumatarvikkeisiin liittyviä lupahakemuksia

  • tehdä rinnakkaislupahakemuksen/-hakemuksia

  • ilmoittaa aseluvalla hankitun aseen ja sen osan yksilöintitietoja

  • ilmoittaa aseen osan, tehokkaan ilma-aseen tai deaktivoidun aseen hankkimisesta

  • ilmoittaa aseen tai sen osan tai tehokkaan ilma-aseen lainaamisesta, tilapäisestä säilyttämisestä ja palauttamisesta.

Useimmissa tapauksissa sähköinen asiointi riittää. Käyntiasiointi on tarpeen yleensä vain poliisin erillisestä kutsusta. 

Sähköinen asiointi helpottaa lupa-asiointia ja edistää aseturvallisuutta. Sähköisten palveluiden kautta poliisi saa nopeammin tietoja aseiden sijainnista, luvanhaltijoista ja luvista.

 

Deaktivoidut ja ampumakelvottomat aseet

Ampuma-aselaki vaatii, että myös pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyistä ja deaktivoiduista aseista ilmoitetaan poliisille.

Tällaisia aseita saattaa olla esimerkiksi muistoesineinä tai perintöaseina kodeissa. Tee aseesta ilmoitus poliisille ennen 15.7.2024. Mikäli aseen nykyinen haltija on jo ilmoittanut aseesta poliisille, sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta uudelleen. Ilmoitusvelvollisuus koskee niin aseen haltijoita kuin kuolinpesiäkin.

Poliisi muistuttaa, että 15.7.2024 jälkeen ampumakelvottoman ilmoittamattoman aseen hallussapito on lain mukaan rangaistavaa. Saat luovuttaa ampumakelvottomaksi tehdyn ja deaktivoidun aseen uudelle omistajalle vain, jos se on deaktivoitu viimeisimpien säännösten mukaisesti 28.6.2018 jälkeen.

Voit tehdä ilmoituksen aseesta sähköisesti poliisin asiointipalvelussa. Lomake Ilmoitus pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta ampuma-aseesta ohjeistaa sinua tarpeellisten tietojen täyttämisessä. Sähköinen ilmoittaminen on nopeaa eikä poliisiasemalla käynti ole useimmissa tapauksissa tarpeen. Poliisi kutsuu sinut esittämään aseen ainoastaan, jos lomakkeella ei ole annettu tarpeeksi tietoja rekisteröintiä varten.

Poliisin sähköiseen asiointiin pääset poliisi.fi -verkkosivulta ja osoitteesta poliisi.fi/asiointi.

Tarvittaessa voit tehdä ilmoituksen myös poliisiasemien lupapalveluissa Kouvolan pääpoliisiasemalla, Kotkan poliisiasemalla ja Lappeenrannan poliisiasemalla sekä Imatran poliisiasemalla.

Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kymenlaakso Poliisin lupapalvelut Uutinen