Ankkuritiimi ehkäisee oululaisten nuorten rikollisuutta ja tukee perheiden hyvinvointia

Julkaisuajankohta 11.5.2022 11.30
Uutinen
Oulun ankkuritiimin neljä työntekijätä.
Oulun ankkuritiimi: sosiaalityöntekijä Riitta Roivainen, nuorisotyön ohjaaja Jussi Ontero, psykiatrinen sairaanhoitaja Minttu Honkanen ja poliisi Iina Ruohola. Kuva: Oulun kaupunki.

Moniammatillinen ankkuritiimi tukee huolta herättäviä nuoria ja heidän perheitään. Sen tavoitteena on puuttua nuoren lainvastaiseen toimintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oulussa on maaliskuussa 2022 aloittanut toimintansa moniammatillinen ankkuritiimi. Se on neljän eri alan ammattilaisen ryhmä, jonka tavoitteena on edistää nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä ennalta ehkäistä rikoksia ja rikollista toimintaa. Ankkuritiimin asiakkaat ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita nuoria. Tiimi tukee nuorta tai tarvittaessa ohjaa hänet tuen piiriin. Ankkuritoiminta on pysyvä toimintamalli Oulun kaupungissa.

Oulun ankkuritiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä Riitta Roivainen, psykiatrinen sairaanhoitaja Minttu Honkanen, poliisi Iina Ruohola ja nuorisotyön ohjaaja Jussi Ontero. Tiimin moniammatillisuudesta on hyötyä nuoren tilanteen arvioinnissa ja yksilöllisten ratkaisujen hakemisessa.

Tiimi tekee läheistä yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, jotka voivat osaltaan auttaa nuoren tilanteessa. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi kunnan eri toimijat, koulut, kolmas sektori, harrastus- ja urheiluseurat sekä uskonnolliset yhteisöt.

Kuka vain voi ilmoittaa huolestaan ankkuritiimille

Onko tuntemasi lapsi tai nuori tehnyt rikoksen? Onko hänellä vaikeuksia päihteiden käytön ja elämänhallinnan kanssa? Onko hänellä väkivaltaisesti radikalisoituneita ajatuksia? Kiusaako hän tai kiusataanko häntä koulussa? Oletko saanut tiedon perheen sisällä tapahtuvasta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta?

Jos olet huolissasi lapsesta, nuoresta tai perheestä, ilmoita huolestasi ankkuritiimille. Tiimi ottaa heihin yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään 14 vuorokauden kuluttua ilmoituksesta. Tärkeätä on puuttua tilanteeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä sen on todettu ehkäisevän rikollisuuden jatkumista ja ongelmien kasautumista.

Ankkuritiimin tapaamisissa kuunnellaan nuorta

Ankkuritiimi kutsuu nuoren tai perheen tapaamiseen, jos nuorta epäillään rikoksesta, päihteiden käytöstä tai muusta lakia rikkovasta toiminnasta tai jos joku perheessä käyttäytyy väkivaltaisesti muita perheenjäseniä kohtaan. Tällöin viranomaisilla on velvollisuus puuttua tilanteeseen.

Ankkuritiimi järjestää tapaamisen 1–5 kertaa. Tapaamiset ovat maksuttomia. Tilanteesta riippuen niissä ovat mukana nuori, huoltaja tai koko perhe.

Tapaamisessa ankkuritiimin ammattilaiset ovat kiinnostuneita nuoren omasta sekä koko perheen hyvinvoinnista. On tärkeätä kuulla nuoren näkemys ja kokemus tapahtuneesta. Tiimi haluaa varmistua, että nuori saa riittävän tiedon siitä, mitä millaisestakin toiminnasta voi nuorelle seurata. Kun tilanne aiheuttaa huolta, tapaamisessa voidaan yhdessä miettiä, millä tavalla ja kuka voisi parhaiten tukea nuorta ja koko perhettä.

Tiimin yhteystiedot

Ankkuritiimin toimitilat ovat Yrttipellontie 6:n kolmannessa kerroksessa, Peltolassa. Tapaamisista sovitaan aina etukäteen.

Tiimin työntekijöiden yhteystiedot:

  • sosiaalityöntekijä Riitta Roivainen, puhelinnumero 040 168 1521, sähköpostiosoite [email protected];
  • psykiatrinen sairaanhoitaja Minttu Honkanen, puhelinnumero 040 648 3837, sähköpostiosoite [email protected];
  • nuorisotyön ohjaaja Jussi Ontero, puhelinnumero 040 481 1477, sähköpostiosoite [email protected];
  • poliisi Iina Ruohola, puhelinnumero 0295 464 707, sähköpostiosoite [email protected]