Elokapinan mielenosoitus purettiin Kouvolassa - 38 henkilöä otettiin kiinni

Julkaisuajankohta 23.5.2023 11.46
Uutinen

Maanantaina 22.5.2023 Elokapina järjesti Kouvolassa UPM Kymin tehtaan liikenneväylillä mielenosoituksen estäen liikenteen tehdasalueelle. Poliisi ei ollut saanut lain mukaista ilmoitusta mielenosoituksesta, ja poisti lopulta mielenosoittajat avaten juna- ja autoliikenteen tehtaalle kello 22 maissa.

Poliisin arvion mukaan paikalla oli noin 80 mielenosoittajaa, jotka olivat asettuneet alueella kolmeen eri kohtaan: tehtaalle vievälle junaradalle sekä kahdelle ajotielle. 

- Poliisi voi puuttua mielenosoituksen kulkuun, jos se vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle, vahinkoa omaisuudelle tai häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä, tai se on muutoin välttämätöntä sivullisten oikeuksien turvaamiseksi, selventää komisario Kalle Heijari, joka vastasi eilisen poliisioperaation johtamisesta.

Ensimmäisenä poliisi voi neuvoteltuaan mielenosoituksen yhteyshenkilön kanssa osoittaa mielenosoituksen siirrettäväksi toiseen, mielenosoituksen kannalta sopivaan paikkaan. Myös Kouvolassa mielenosoittajien kanssa neuvoteltiin mielenosoituksen siirtämisestä poliisin osoittamaan turvalliseen paikkaan, pois liikenneväyliltä. 

- Tämä oli poliisin neuvottelun tavoitteena mielenosoituksen alkuvaiheessa. Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä ja valvoa, että mielenosoituksen järjestäjä täyttää kokoontumislain mukaiset velvollisuudet, kertoo komisario Heijari. 

Tarvittaessa poliisi ryhtyy toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisissä kokouksissa, kuten mielenosoituksissa. Kokoontumislain mukaan poliisilla on oikeus keskeyttää tai määrätä yleinen kokous päättymään silloin, kun yleistä kokousta järjestettäessä toimitaan olennaisesti lainvastaisesti. 

- Tässä tapauksessa mielenosoituksesta ei oltu ilmoitettu poliisille kokoontumislain edellyttämällä tavalla, ja siihen osallistuneiden epäiltiin syyllistyneen muun muassa liikenteen häirintään sekä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joten poliisi määräsi mielenosoituksen päättymään ja mielenosoittajia poistumaan paikalta.

Kello 17 maissa, neuvottelujen päätyttyä tuloksetta, poliisi antoi mielenosoittajille kirjallisen poistumiskäskyn, jota mielenosoittajat eivät noudattaneet. 

-  Tämän jälkeen aloitimme poistamaan mielenosoittajia paikalta, ensin avaamalla rautatien, mistä poistimme noin 10 henkilöä. 

- Ajoväylien tyhjentäminen aloitettiin illalla puoli kahdeksan aikaan. Tyhjentäminen tehtiin yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen poliisien kanssa. Operaatio oli ohi ja liikenneväylät vapaina iltakymmenen jälkeen.

Mikäli henkilö ei tottele poliisin antamaa määräystä, syyllistyy hän niskoitteluun ja hänet voidaan poliisilain 2. luvun 10 § mukaan ottaa kiinni. 

- Poliisi otti kiinni kaikkiaan 38 henkilöä. Arviomme mukaan noin puolet mielenosoittajista noudatti poliisin poistumismääräystä eli poistuivat itse paikalta.

- Kokonaisuutena mielenosoittajien poistaminen alueelta meni poliisin näkökulmasta erittäin rauhallisesti ja asiallisessa yhteistyössä, sanoo komisario Heijari.

Kiinniotetuille sakkorangaistuksia

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Salmisen mukaan asiasta kirjattujen rikosilmoitusten käsittely jatkuu epäiltyjen kuulemisilla ja etenee aikanaan syyteharkintaan.

- Rikosnimikkeinä puhumme tässä kahdesta asiasta. Rautatiellä olleita epäillään liikenteen häirinnästä ja ajoradalla olleita liikenneturvallisuuden vaarantamisestä, sanoo rikoskomisario Salminen.

- Lisäksi kiinniotetut ovat syyllistyneet niskoitteluun poliisia vastaan. Eli mikäli henkilö ei tottele poliisin antamaa määräystä, syyllistyy hän niskoitteluun. Myös haitanteko on mahdollinen rikosnimike.

Tiesitkö tämän mielenosoituksista?

  • Suomen perustuslaki takaa jokaiselle kokoontumisvapauden. Jokaisella on oikeus järjestää mielenosoituksia ja osallistua niihin (perustuslaki 13 §). Mielenosoituksen järjestäjästä on säädetty kokoontumislaissa (kokoontumislaki 5 §).
  • Kokouksen järjestäminen ja siihen osallistuminen on jokaisen perusoikeus. Poliisi voi rajoittaa yleisen kokouksen järjestämistä ja kokoukseen osallistumista vain laissa säädetyin perustein. Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta tulee tehdä ilmoitus kokouspaikkakunnan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista.
  • Joskus mielenosoituksia järjestetään ilman ennakkoilmoitusta. Vaikka ilmoitusta ei olisikaan tehty, poliisi ei ala estää tai kieltää mielenosoituksen järjestämistä, ellei mielenosoitus vaaranna yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Jos ilmoittamaton mielenosoitus järjestetään siihen sopimattomalla paikalla, poliisi voi siirtää mielenosoittajat soveltuvampaan paikkaan jatkamaan kokoontumisvapautensa käyttämistä. 
  • Poliisi voi puuttua mielenosoituksen kulkuun, jos se vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai estää liikennettä. Mielenosoitus voidaan keskeyttää, jos poliisin neuvoja, kehotuksia tai käskyjä ei noudateta tai jos mielenosoittajat rikkovat lakia esimerkiksi tappelemalla.
  • Mielenosoituksen keskeytys arvioidaan aina tilannekohtaisesti, ja poliisin neuvot ja kehotukset perustuvat sen hetkiseen tilannearvioon. Poliisi pyrkii aina ensisijaisesti neuvottelemaan järjestäjän kanssa, jotta mielenosoituksen keskeyttäminen voidaan välttää.

Lähde ja lisätietoja: Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset - Poliisi
 

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kouvola Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta