Enon rautakarhusta on tehty lopettamispäätös

Julkaisuajankohta 30.8.2022 12.57
Uutinen

Itä-Suomen poliisi on tehnyt Enon rautakarhusta lopetuspäätöksen 26.8.2022. Ennen lopettamispäätöstä poliisi on kuullut monipuolisesti eri asiantuntijoita, kuten Luonnonvarakeskuksen käyttämää suurpetoihin erikoistunutta eläinlääkäriä sekä Poliisihallituksen suurpetoasioista vastaavia henkilöitä ja Suomen riistakeskuksen edustajaa.

Poliisi on kuullut monipuolisesti eri asiantuntijoita ennen lopettamispäätöstä

Useat asiantuntijat ovat arvioineet pyyntiraudan poistamista sekä eläimen toipumismahdollisuuksia operaation jälkeen. Eläinlääkäreiden arvioiden mukaan pienpetoraudoista loukkaantuneille eläimille aiheutuu yleensä sellaista kipua, kärsimystä ja tuskaa, joka täyttää Eläinsuojelulain 14 § mukaiset kriteerit lopettamiselle. 

Lisäksi poliisi on saanut 24.8.2022 Ruokavirastolta sinne vuosien 2020‒2022 aikana toimitettujen kuuden rautakarhun vammakuvaukset. Ruokavirasto on tutkinut aikanaan jokaisen karhun. Tutkimusten perusteella on saatu asiantuntija-arviot vammojen laadusta ja vakavuudesta. Tutkimusten mukaan viidellä kuudesta karhusta rauta oli ollut jalassa kiinni jo pidemmän aikaa. Raudan irrottaminen ilman kirurgiaa olisi ollut vaikeaa, koska raudan ympärille oli muodostunut runsaasti arpikudosta. Yhdellä tutkituista karhuista varpaat olivat jo irronneet ja rauta olisi kohta tippunut pois. Asiantuntijat arvioivat, että jos rauta ei ole irronnut itsestään kudosten kuolioitumisen vuoksi 12 kuukaudessa, on todennäköistä, että sen ympärille on kasvanut vahva arpikudos ja sen irrottaminen vaatisi silloin kudosten leikkaamista.

Asiantuntijat arvioivat edelleen, että koska eläin ei pysty käyttämään toista etujalkaansa, pyyntiraudasta aiheutuva kipu vaikuttaa monella tapaan eläimen toimintaan, kuten ravinnonhankintaan ja liikkumiseen. Se, että eläin saattaisi säilyä hengissä, ei eläinlääkärien mukaan ole riittävä peruste olla estämättä merkittävää kipua ja haittaa lopettamalla eläin.    

Ulkomaisten asiantuntijoiden kuljettamiseksi Suomeen ei ole tarvetta

Poliisi on saanut runsaasti palautetta ja neuvoja sen jälkeen, kun Enon rautakarhu jälleen havaittiin. Palautteen mukaan karhu on pyydystettävä, sen jalassa oleva pyyntirauta poistettava ja vapautettava sen jälkeen takaisin luontoon. Erityisesti sosiaalisessa mediassa on vaadittu, että Itä-Suomen poliisi hyväksyy ulkomailta hankitun asiantuntija-avun. 25.8.2022 pidetyssä palaverissa todettiin, että Suomessa on riittävästi osaamista arvioida rautojen aiheuttamien vammojen laatua, niiden vaikutusta eläimeen kivun ja kärsimyksen arvioimiseksi ja tarvittaessa suorittaa operaatioita maasto-olosuhteissa ilman, että tänne kuljetetaan asiantuntijoita ulkomailta.

Poliisin suurpeto-ohjeen mukaan, poliisin saadessa tiedon loukkaantuneesta suurpedosta tai villisiasta, eläimestä tulee pääsääntöisesti antaa lopettamismääräys. Poliisilla on mahdollisuus yksittäistapauksissa harkita myös lopettamista lievempien keinojen käyttöä. Eläimen pyydystäminen, nukuttaminen, rautojen poisto ja vapauttaminen luontoon voisi olla mahdollista, jos eläinlääkäri arvioisi loukkaantumisen lieväksi. Jos rauta olisi ollut näköhavaintojen tai muun luotettavan tiedon mukaan karhun jalassa vain lyhyen ajan tai jalka ei muutoin olisi vakavasti vaurioitunut, se voisi olla irrotettavissa jalasta ilman kirurgiaa. 

Enon karhulla pyyntirauta on ollut jalassa kiinni vähintään vuoden ajan, ja rauta on suurella todennäköisyydellä syvällä eläimen jalan kudoksissa. Tästä syystä on todennäköistä, ettei pyyntirautaa voida poistaa jalasta ilman kirurgiaa. Tässä tilanteessa karhun lopettaminen on eläinsuojelulain perusteella ainoa ratkaisu. Kirurgista operaatiota ei ole maasto-olosuhteissa tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Suomessa viranomaisilla on tarvittaessa kyvykkyyttä pyydystää, nukuttaa ja poistaa pyyntiraudat esimerkiksi karhun jalasta. Valmius operaatioiden toteuttamiseksi on rakennettu viime kesän rautakarhu-kokemusten kautta. Se on käytännössä tarkoittanut toimintasuunnitelmien tekemistä ja tehtävässä vaadittavien varusteiden hankintaa. Jos pyydystämistä yritetään poliisivetoisesti, tehtävässä poliisille virka-apua antaa Luonnonvarakeskuksen henkilöstö.

Lopetuspäätös on tehty 26.8.2022 ja poliisi pyytää alueen riistanhoitoyhdistykseltä suurriistavirka-apua karhun lopettamiseksi 31.8.2022 mennessä. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun karhu on lopetettu tai tehtävä päättyy siihen, että karhun etsinnät on lopetettu.    

Rautakarhu tallentui edellisen kerran viime kesänä 

Niin kutsuttu Enon rautakarhu tallentui riistakameraan Enossa 21.7.2022. Sen jälkeen karhusta ei ole saatu havaintoja. Poliisin tietojen mukaan kyseessä on sama karhu, joka liikkui pyyntiraudat jalassa Enossa vuosi sitten. Tuolloin karhu yritettiin saada kiinni lieriöpyynnin avulla, mutta tuloksetta. Myöhemmin syksyllä karhua yritettiin toistamiseen saada kiinni niin kutsutulla kojukyttäämisellä, mutta jälleen tuloksetta. 

Viime vuonna karhu yritettiin ottaa kiinni, koska sitä seurasi neljä alle vuoden ikäistä karhua. Lisäksi oli olemassa mahdollisuus siihen, että karhun jalassa oleva pyyntirauta olisi ollut poistettavissa maasto-olosuhteissa ilman kirurgiaa.
 

Itä-Suomen poliisilaitos Pohjois-Karjala Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta