Entisen poliisitalon remonttiin liittyvä tutkinta loppusuoralla

16.11.2021 15.30
Uutinen

Lapin poliisilaitoksella on tutkinnassa rikosepäily, joka liittyy Oulun Rata-aukio 2. entisen poliisitalon vuosien 2016 - 2017 remontin aikaisiin sisäilmaongelmiin ja työntekijöiden sairastumisiin. Tutkintavastuu on Lapin poliisilaitoksella, koska asianomistajat ovat Oulun poliisilaitoksen henkilöstöä.

Asiassa on selvitetty rakennuslupaprosessiin ja suunnitteluun liittyviä tapahtumia. Remontin aikana rakennuksessa työskennelleiden henkilöiden epäillään sairastuneen lupaprosessin ja hankkeen suunnitteluun liittyvien laiminlyöntien seurauksena. Asianomistajia on useita kymmeniä. 

Työantajan vastuuseen, eli poliisilaitoksen johtoon liittyvän tutkintapyynnön osalta, on silloisessa Valtakunnansyyttäjänvirastossa tehty päätös 25.3.2019: "Esitutkintaa ei toimiteta”. Asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. 

Tämän tyyppinen sisäilmaongelmiin liittyvä rikosjuttu on poikkeuksellinen, eivätkä rikosvastuukysymykset ole tällaisessa asiassa yksiselitteisiä. Rikoksesta epäiltynä on kuulusteltu kahdeksan henkilöä. Poliisi ei ota kantaa siihen, että ketä on kuultu rikoksesta epäiltynä. Rikosnimikkeiden osalta tässä kohtaa voidaan todeta olevan mm. törkeä vamman tuottamus ja vaaran aiheuttaminen. Esitutkinta on loppulausuntovaiheessa.

Poliisi tiedottaa seuraavan kerran, kun esitutkinta saadaan päätökseen. 
 

Lapin poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uutinen
Lapin poliisilaitos
esitutkinta
rikosasiat