Epäilty ympäristön turmeleminen syyteharkintaan

Julkaisuajankohta 8.8.2022 13.03
Uutinen

Esitutkinta Itä-Uudellamaalla sijaitsevan tuotantolaitoksen epäillyistä ympäristörikoksista on valmistunut ja siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.

Itä-Uudenmaan poliisin talousrikostutkintayksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa oli tutkittavana Itä-Uudellamaalla toimineen tuotantolaitoksen epäillyt ympäristörikokset. Tuotantolaitoksen epäillään syyllistyneen ympäristön turmelemiseen vuosien 2011-2019 välillä. Laitoksen toiminta päättyi alkuvuodesta 2019, jonka jälkeen yhtiö myytiin. Ostajayhtiö ei ole jatkanut tuotantoa. Yhtiökaupan epäillään olleen keinotekoinen järjestely, jolla tuotantolaitos pyrki välttämään jätteiden asianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat kustannukset.

Uudenmaan ELY-keskus on valvonut tuotantolaitoksen toimintaa ja epäilys ympäristöluvan vastaisesta toiminnasta tuli sen tietoon valvonnan yhteydessä. Yhtiön epäillään säilyttäneen vaaralliseksi luokiteltavaa jätettä laitoksella lupaehtojen vastaisesti. Tapaukseen epäillään liittyvän myös Kärkölässä sijaitsevasta varastohallista alkuvuonna 2020 löytynyt huomattava määrä vaaralliseksi luokiteltavaa jätettä. Jätteen varastoimiseen ei ollut ympäristöviranomaisen lupaa. Hämeen ELY-keskus jätti asiasta poliisille tutkintapyynnön maaliskuussa 2020. 

Tapaus siirtyy syyteharkintaan

 

Poliisin esitutkinnan pohjalta Kärkölästä löytyneiden jätteiden epäillään olleen edellä mainitun tuotantolaitoksen tuotannosta kertynyttä jätettä. Jätteet on sittemmin poistettu kiinteistöltä ja toimitettu vaarallisen jätteen käsittelyyn sopivaan laitokseen. Kustannukset jätteiden asianmukaisesta käsittelystä olivat runsaat 600 000 euroa, joka jäi valtion kustannettavaksi. Käräjäoikeus määräsi vakuustakavarikon valtiolle tulleen vahingon turvaamiseksi esitutkinnan aikana.

Tapauksen esitutkinta on nyt valmistunut ja se siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Itä-Uudenmaan ja Hämeen poliisi sekä Uudenmaan ja Hämeen ympäristöviranomaiset tekivät yhteistyötä tapauksen selvittämiseksi. 
 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uutinen