Eräiden nuorisoporukoiden kohdalla epäillään järjestäytynyttä rikollisuutta

Julkaisuajankohta 6.5.2021 14.35
Uutinen

Itä-Uudenmaan poliisilaitos epäilee, että poliisilaitoksen alueella on nuorten ryhmittymiä, joiden toiminnassa on järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä piirteitä. Poliisilaitos tekee asian arvioinnissa yhteistyötä Keskusrikospoliisin kanssa.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos havainnot perustuvat sekä omaan tiedonhankintaan että muilta viranomaisilta saatuihin tietoihin.

– Alueellamme on tullut ilmi viitteitä ryhmittymistä, jotka viettävät paljon aikaansa yleisillä paikoilla ja joissa ainakin osa henkilöistä on syyllistynyt vakaviinkin rikoksiin. Tietojemme mukaan on syytä epäillä, että tiettyjen ryhmittymien kohdalla voi olla kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta, kertoo rikosylikomisario Petri Eronen.

Kyseisiin ryhmittymiin kuuluu alaikäisiä lapsia ja nuoria aikuisia. Joukossa on sekä Suomen että muiden maiden kansalaisia.

Ryhmittymiin liittyen on tutkinnassa lukuisia erilaisia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, omaisuusrikoksia ja törkeitä huumausainerikoksia. Rikosnimikkeet vaihtelevat näpistyksistä tapon yrityksiin. Näiden esitutkinnoissa on käytetty merkittäviä määriä pakkokeinoja, kuten kotietsintöjä, pidättämisiä ja vangitsemisia. Lisäksi on takavarikoitu huumausaineita.

– Erityisen huolestuttavaa tässä on erilaisten astaloiden, kuten veitsien, miekkojen tai jopa ampuma-aseiden tai niiden jäljitelmien käyttö tai niillä uhkaaminen, kertoo Eronen.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos tekee yhteistyötä mm. Keskusrikospoliisin kanssa selvittääkseen, täytyykö ryhmittymien toiminnassa järjestäytyneen rikollisuuden määritelmä. Järjestäytyneellä rikollisuuden kriteereitä ovat mm. ryhmän suuruus ja hierarkkisuus, väkivallan käyttö ja vallan tai rahallisen hyödyn tavoittelu. 

– Kyse on hyvin pienestä osasta alueellamme asuvista alaikäisistä ja nuorista aikuisista, mutta esille tulleet rikosepäilyt ja muut havainnot ovat heidän osaltaan huolestuttavia. Tilanteeseen on syytä suhtautua vakavasti ja puuttua välittömästi. 

– Näistä havainnoista ja esitutkinnoista huolimatta poliisilaitoksen alue on edelleen turvallinen paikka asua ja liikkua. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja puutumme matalalla kynnyksellä sellaiseen toimintaan, joka huolestuttaa alueen asukkaita, yhteistyöviranomaisia tai poliisia, Eronen painottaa. 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella seurataan ja tutkitaan asiaa aktiivisesti. Yhteistyötä muiden viranomaisten ja alueen toimijoiden kanssa on tehostettu. Lisäksi poliisilla on kehitetty toimintamalleja liittyen nuoriin rikoksentekijöihin sekä ennalta estävään poliisitoimintaan.  Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten rikosasioiden tutkinnan prosesseihin, kuten tutkinta-aikoihin. 

– Moniviranomaisyhteistyöllä pyritään siihen, että toiminta saadaan lopetettua. On selvää, että omalta osaltamme pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että erilaisiin ryhmittymiin ei rekrytoituisi lisää henkilöitä, Eronen sanoo.

Poliisi pyytää asukkaita välittämään asiaan liittyen vihjeitä ja havaintoja. Vihjeitä voi välittää sähköpostitse vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi. Akuuteissa hätätilanteissa soita 112.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uusimaa Uutinen