Esitutkinta viestikoekeskusta ja sotilastiedustelua koskevan tiedon julkaisusta on valmistunut

18.12.2020 8.32
Uutinen

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen epäiltyyn turvallisuussalaisuuden paljastamiseen. Esitutkinta on liittynyt siihen, onko Helsingin Sanomat artikkelissaan julkaissut ja valmistellut julkaistavaksi oikeudettomasti tietoa, joka on määrätty salaiseksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi.

– Poliisilla on ollut syytä epäillä, että Helsingin Sanomien toimituksessa on käsitelty sellaista tietoa, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi. Osa salassa pidettävästä tiedosta julkaistiin suunnitellun mahdollisen juttusarjan ensimmäisessä osassa, muita valmisteltuja juttuja Helsingin Sanomat ei julkaissut esitutkinnan käynnistyttyä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Kai Käkelä Keskusrikospoliisista. Helsingin Sanomien artikkeli koski Puolustusvoimien viestikoekeskusta ja laajemminkin sotilastiedustelua sekä maanpuolustusta. Puolustusvoimien pääesikunta teki asiassa tutkintapyynnön.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee turvallisuussalaisuuden paljastamisesta viittä henkilöä, jotka kaikki työskentelevät Helsingin Sanomien palveluksessa.  

Henkilöitä koskeva rikosepäily liittyy siis Puolustusvoimien sotilastiedustelua ja maanpuolustusta koskevien salassa pidettävien turvallisuusluokiteltujen tietojen oikeudettomaan ilmaisemiseen, välittämiseen ja julkaisemiseen. Sen sijaan esitutkinnan aikana on selvinnyt, että epäiltyjen henkilöiden ei epäillä hankkineen salassa pidettävää tietoa kuitenkaan lainvastaisilla keinoilla.

Esitutkinnan aikana poliisi käytti pakkokeinoja, joiden lainmukaisuutta on käsitelty Korkeimmassa oikeudessa asti.

– Aivan esitutkinnan alussa poliisi suoritti erityisen kotietsinnän, jossa takavarikoitiin useita tietoteknisiä laitteita, joiden epäiltiin sisältävän salassa pidettävää materiaalia. Näitä laitteita ja niiden sisältämää materiaalia on tutkittu tuomioistuimen määräämien etsintävaltuutettujen läsnä ollessa. Esitutkintaa on alusta asti pyritty korostuneesti suorittamaan siten, ettei mahdollinen lähdesuoja vaarantuisi. Kotietsinnän ja takavarikoiden lainmukaisuutta on käsitelty useammassa oikeusasteessa useita kertoja. On hyvä, että näitä poikkeukselliseen pakkokeinoon liittyviä laillisuuskysymyksiä on käsitelty perusteellisesti. Tämä on toki vaikuttanut esitutkinnan kestoon merkittävälläkin tavalla, Käkelä kertoo.

Esitutkintaa on tehty joulukuusta 2017 lähtien. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan Valtakunnansyyttäjäntoimistoon. Syyttäjänä asiassa toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Nyt syyteharkintaan siirtyvän jutun kanssa samanaikaisesti on suoritettu erillistä esitutkintaa siitä, miten turvaluokiteltu salassa pidettävä sotilastiedustelua koskeva aineisto ja tieto on päätynyt Helsingin Sanomien toimittajien haltuun. Tämä esitutkinta pyritään saattamaan päätökseen seuraavien kuukausien aikana.

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen
esitutkinta
keskusrikospoliisi
rikosasiat