Haavoittunut susi lopetettiin Tohmajärvellä

22.1.2021 14.15
Uutinen

Lopettamispäätös tehtiin eläinsuojelulain ja poliisilain perusteella. Haavoittuneen eläimen elossa pitäminen olisi ilmeistä julmuutta eläintä kohtaan ja loukkaantunut eläin voisi olla ihmisen hengelle ja terveydelle vaarallinen.

Tohmajärvellä käynnistettiin 21.1.2021 Suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti suden metsästys. Metsästyksen yhteydessä sutta ammuttiin iltapäivällä 21.1.2021. Suden todettiin verijälkien perusteella haavoittuneen.

Pimeys haittaisi loukkaantuneen eläimen jäljestämistä. Poliisi pyysi paikallista suurriistavirka -apua (SRVA) antamaan poliisille apua eläimen jäljestämiseksi ja lopettamiseksi.

Poliisilain perusteella tapahtuvassa jäljestämisessä ja lopettamisessa ei tarvitse noudattaa metsästyslain ja -asetuksen säännöksiä. Sen vuoksi esimerkiksi keinovaloa voidaan käyttää tehtävän hoidossa. Tavoitteena oli löytää eläin mahdollisimman nopeasti ja lopettaa sen kärsimykset. Etsinnöistä huolimatta eläintä ei yön aikana löydetty. SRVA -tehtävää jatkettiin 22.1.201 aamulla ja haavoittunut susi saatiin lopetettua 22.1.2021 klo 9.40

Eläin on poliisin hallussa. Se toimitetaan tutkimuksiin Ruokavirastoon (Oulu).

Suomen riistakeskuksen tekemästä suden lopetuspäätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi 22.1.2021 välipäätöksen, jossa määrättin täytäntöönpanokielto eläimen pyytämisestä. 

Itä-Suomen poliisilaitos Poliisin ennalta estävä toiminta Tohmajärvi Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Itä-Suomen poliisilaitos
eläimen lopetus
susi