Hämeen poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä laskenut

Julkaisuajankohta 27.7.2021 10.30
Uutinen

Vuoden 2021 alkupuolisko on jatkunut viime vuoden tapaan poikkeuksellisena ja hyvin samankaltaisena kuin muissakin poliisiyksiköissä. Tilanteessa on niin hyvää kuin huonoakin.

Kiireellisissä hälytystehtävissä apua pystytään antamaan hieman nopeammin vuoteen 2020 verrattuna. Alkuvuonna katuturvallisuusindeksi on parantunut Hämeen alueella entisestään, mutta sen sijaan kotihälytykset työllistävät jatkuvasti. Lasten ja nuorten tilanteesta on kannettu huolta ja siihen kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Liikenneturvallisuuden saralla myöhemmin tiedotteessa mainittu rikosten kasvu selittyy osaksi sillä, että voimavaroja on voitu suunnata myös liikenteen valvontaan. 

Rikostorjunnassa rikoslakirikosten voimakas noususuuntainen kehitys vuonna 2020 näyttäisi alkuvuoden tietojen perusteella kääntyneen hienoiseen laskuun, mikä on hyvä asia. Samaan aikaan rikosten selvitysaste on parantunut (58,3 %) ja rikoslakirikoksia (pl liikenne) on selvitetty määrällisesti huomattavasti enemmän alkuvuoteen 2020 verrattuna. Tutkinta-ajat eivät ole pitkittyneet, mikä sekin on erinomaista. 

Lupapalveluissa sen sijaan palvelujen kysyntä on kasvanut kesää kohden merkittävästi, mikä aiheuttaa lomakuukausina ruuhkaa ja viiveitä.

Perinteisiä varkausrikoksia ja omaisuusrikoksia aiempaa vähemmän

Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) määrä väheni alkuvuonna reilut kahdeksan prosenttia. Lasku näkyy lähinnä omaisuusrikoksissa, jotka ovat vähentyneet reilu 10 %. Tämä näkyy erityisesti perinteisissä varkausrikoksissa, jotka ovat vähentyneet lähes 25 %.  Lisäksi asuntomurrot sekä vapaa-ajan asuntomurrot vähenivät edelleen kymmenillä tapauksilla.

Alkuvuonna 2021 lapsen seksuaalinen hyväksikäyttöön liittyviä tapauksia oli 63, kun vuonna 2020 vastaavana ajankohtana tapauksia kirjattiin 36. Tapausten kasvuun ei ole selkeää syytä, mutta viranomaisten ja muiden tahojen ilmoituskynnyksen madaltuminen vaikuttanee osaltaan tapausten määrään. 

Petosrikollisuus on pysynyt suunnilleen edellisen vuoden tasolla, laskua tapauksissa on noin 0,5 %. Lievät petokset ovat lähes kaikki internetissä tehtyjä ja suurin osa niistä on perusmuotoisia.  

Korona-aikaan liittyviä rikoksia ei ole selkeästi havaittavissa, mutta lisääntyneet pahoinpitelyt yksityisellä paikalla sekä internetissä tehdyt rikokset voivat olla merkkejä korona-ajan rikollisuudesta. 
 

Kotihälytystehtävät työllistävät edelleen

Hämeen poliisilaitoksen alueella poliisin hälytystehtävät vähenivät noin seitsemän prosenttia viime vuodesta. Näihin tehtäviin poliisi ehti paikalle hieman viime vuotta hitaammin. Kiireellisissä tehtävissä poliisi pystyi antamaan palvelujaan hieman nopeammin kuin edellisenä vuonna. Kotihälytystehtävät työllistävät edelleen poliisia runsaasti, mutta kuitenkin alkuvuoteen 2020 verrattuna näitä tehtäviä oli hieman vähemmän.

Anniskelupaikkoihin liittyvien koronarajoituksien johdosta kansalaisia liikkui edelleen vähemmän kuin normaaliaikana kaduilla iltaisin sekä öisin. Tällä lienee ollut vaikutusta siihen, että yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt vähenivät hieman. Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä pysyi viime vuoden tasolla. 

Liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät

Liikennerikokset lisääntyivät valtakunnallisen trendin mukaisesti myös Hämeessä. Kasvua oli lähes 14 %. Erityisesti liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät. Vaikka korona yleisesti ottaen hiljensi liikenteen määrää, niin edellä mainitut rikokset lisääntyivät yli 21 %. Huolestuttavinta on kuitenkin se, että korkealla tasolla ollut törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten lukumäärä nousi lähes kolme prosenttia. 

Rattijuopumukseen syyllistyneiden lukumäärän nousu huolestuttaa myös edelleen. Viime vuoteen verrattuna lukumäärässä oli yli neljän prosentin kasvu. Näissä tapauksissa noin puolessa oli kuljettaja nauttinut jotain huumaavaa ainetta. 

Liikennerikoksiin syyllistyneiden lukumäärä on suoraan verrannollinen siihen, miten poliisilla on resursseja kiireellisten hälytystehtävien ohella kohdentaa valvontaa ihmisten liikennekäyttäytymiseen. 

Valvontaresurssia kohdennetaan myös kansalaisilta saadun palautteen mukaan

Hämeen poliisi saa paljon valvontapyyntöjä ja palautetta erilaisista asioista. Suurin osa näistä kansalaisten toiveista kohdistuu liikenteeseen tai häiriökäyttäytymiseen. Näihin pyyntöihin ja palautteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman kattavasti sekä myös siihen, että tarkoituksenmukaista ja resurssien mahdollistamaa valvontaa kohdennetaan häiriö- tai ongelma-alueille. 

Lupapalveluissa ruuhkaista kesälomakaudella

Lupahakemusmäärät ovat jatkaneet kasvua etenkin passien ja henkilökorttien osalta. Hämeen poliisilaitoksen lupapalvelut ovat ruuhkautuneet kesälomakaudella. Kesällä Lahden pääpoliisiaseman ja Hämeenlinnan poliisiaseman lupapalveluiden ajanvarausaikoihin on noin kuukauden odotusaika.

Yleisötilaisuusilmoitusten määrä on samoin lähtenyt kasvuun koronarajoitusten purkamisen alettua. Yleisötilaisuudet ovat olleet pääasiassa pieniä tai keskisuuria joidenkin isojen tapahtumien ollessa edelleen peruttuina.

Koronapandemiaan liittyvät rajoitustoimet ohjaavat ihmisten käyttäytymistä, mikä näkyy lupahakemusten määrässä ja asiakasvirroissa melko lyhyellä ajalla. Aselupahakemusten ja käsiteltyjen ampuma-aseasioiden sekä ajo-oikeusasioiden määrät ovat pysyneet koronapandemiasta huolimatta ennallaan.


Poliisin tilastot 2021 tammikuu-kesäkuu Hämeen poliisilaitos
Poliisin tilastot 2021 tammikuu-kesäkuu Hämeen poliisilaitos Kanta-Häme
Poliisin tilastot 2021 tammikuu-kesäkuu Hämeen poliisilaitos Päijät-Häme 
Poliisin tilastot 2021 tammikuu-kesäkuu Hämeen poliisilaitos kaikki kunnat 

Kaikki poliisin tilastot: poliisi.fi/tilastot 

Hämeen poliisilaitos Kanta-Häme Liikenne Poliisin lupapalvelut Päijät-Häme Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta