Heidi Nuoritalo nimitetty Hämeen poliisilaitoksen poliisilakimieheksi

15.10.2021 14.14
Uutinen
Heidi Nuoritalo
Heidi Nuoritalo

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, eMBA Heidi Nuoritalo on 14.10.2021 nimitetty Hämeen poliisilaitoksen poliisilakimieheksi. Virka täytetään 1.1.2022 alkaen.

Heidi Nuoritalo on tällä hetkellä määräaikaisessa apulaispoliisipäällikön virassa ja vastaa Hämeen poliisilaitoksen hallinto- ja esikuntapalvelut -linjan johtamisesta. Poliisilakimiehen virkaan oli kaikkiaan 13 hakijaa.  

Poliisilakimies toimii Hämeen poliisilaitoksen laillisuusvalvonnasta ja oikeudellisista palveluista vastaavassa oikeusyksikössä suoraan poliisipäällikön alaisuudessa. Oikeusyksikön poliisilakimies käyttää poliisilaitoksen puhevaltaa rikosasiain asianomistajana tai muuna kuultavana ja edustaa poliisilaitosta oikeudenkäynneissä riita-asioissa.
 
Oikeusyksikkö vastaa poliisilaitoksen laillisuusvalvonnasta ja sen järjestämisestä, vahingonkorvauksia ja kanteluja koskevista asioista, virkamiesoikeudellisten päätösten valmistelusta sekä huolehtii laillisuusvalvontaan liittyvien kansalaiskirjeiden ja palautteiden käsittelystä siltä osin, kuin ne eivät kuulu toimintasektoreille. Oikeusyksikkö tuottaa
poliisipäällikölle sekä poliisilaitoksen eri toiminnoille tarvittavia lakimiespalveluja.
 

Hämeen poliisilaitos Kanta-Häme Poliisin toiminta ja kehittäminen Päijät-Häme Uutinen
Hämeen poliisilaitos
nimitykset