Helsingin poliisi ei aloita esitutkintaa Väyläviraston hankintoja koskevassa asiassa

Julkaisuajankohta 30.12.2022 14.40
Uutinen

Helsingin poliisilaitos sai 19. lokakuuta tutkintapyynnön liittyen kolmeen Väyläviraston tilaamaan urakkahankkeeseen. Suoritetun esiselvityksen perusteella Väyläviraston virkamiehiä ei ole syytä epäillä virkarikoksesta eikä muustakaan rikoksesta.

Tutkintapyynnön tekijän mukaan sen tekemää tarjousta liittyen Tottolan tunnelihankkeeseen ei olisi voinut hylätä poikkeuksellisen alhaiseen hintaan vedoten. Ilmoittajan mukaan tarjous hylättiin tosiasiassa henkilökohtaisista syistä. Tutkintapyynnön mukaan Väylävirasto toimi moitittavasti myös Espoon rautatietunnelihankkeessa, erityisesti sen turvallisuusmenettelyn ja urakkasopimuksen purkamisen suhteen. Rantaradan korjaushankkeisiin liittyen ilmoittajan kritiikki kohdistui tuotteiden ja korjaustoimenpiteiden hyväksymismenettelyyn. 

– Käsityksemme mukaan Tottolan tunnelihanke on alittanut rakennusurakoiden EU-kynnysarvon, mistä syystä erityisalojen hankintalakia ole tullut hankintamenettelyssä soveltaa. Väylävirastoa on ohjannut hankintamenettelyssä siten ainoastaan hallinnon oikeusperiaatteet sekä Väyläviraston omat ohjeistukset, eikä näihin virkarikosvastuuta ole mahdollista perustaa. Toisin sanoen hankintamenettelyissä ei ole tullut noudattaa sellaista täsmällistä ja tarkkarajaista normia, jonka vastainen toiminta voisi tulla virkarikoksena rangaistavaksi. Näin ollen poliisin ei ole ollut aiheellista arvioida itse hankintamenettelyn sisältöä kuten esimerkiksi sitä, onko ilmoittajan tarjouksen hylkääminen sen poikkeuksellisen alhaiseen hintaan vedoten ollut perusteltua, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Katariina Rinne. 

Muilta osin kysymys on suurelta osin sopimuksiin liittyvistä erimielisyyksistä, joita poliisi ei ole toimivaltainen ratkaisemaan. Asiasta ei aloiteta esitutkintaa.

Helsingin poliisilaitos Helsinki Rikokset ja tutkinta Uutinen