Helsingin poliisi jatkaa yhteistyötä Kallion alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa

Julkaisuajankohta 13.6.2022 13.56
Uutinen

Helsingin poliisilla oli tehostettu kolmen viikon valvontajakso 16.5.-5.6. välisenä aikana Kallion alueella. Asukkaille tehdyn kyselyn mukaan 51 prosenttia vastaajista koki, että valvontajaksolla oli positiivinen vaikutus alueen turvallisuustilanteeseen.

Poliisi sai alkukevään aikana asukaspalautetta avoimen huumausainekaupan aiheuttamasta turvattomuudesta ja häiriöistä Sörnäisten metroaseman ympäristössä ja puistoissa. Asukkaiden mukaan tilanne huonontui koronasulkujen aikana. 

Poliisi teki alueen asukkaille kyselyn toukokuun alussa, jossa kartoitettiin alueen turvallisuustilannetta ja pahimpia häiriötekijöitä- ja kohteita. Webropol-kyselyä jaettiin alueellisissa Facebook-ryhmissä. Vastauksia tuli 2772 kappaletta ja 91 prosenttia vastaajista koki näkyvän päihteidenkäytön aiheuttavan häiriöitä alueella. 

Tehovalvontajakson aikana kirjattiin mm. 45 huumausaineen käyttörikosta, 28 huumausainerikosta, 1 törkeä huumausainerikos ja tehtiin 40 hoitoonohjausta. Paikalta poistettiin kaikkiaan 1166 henkilöä, ja tavoitettiin 123 etsintäkuulutettua. 

- Poliisin tehovalvontajakson tavoitteina oli saada Kallion alueen turvallisuutta parannettua ja vähennettyä huumausainekauppaan sekä huumausaineiden käyttöön liittyviä häiriöitä. Voidaan sanoa, että tässä kolmen viikon valvontajakson tavoitteessa onnistuttiin, komisario Hanna Kiiskinen sanoo. 

Asukkaille tehtiin valvontajakson jälkeen uusi Webropol-kysely, jolla kartoitettiin, onko alueen turvallisuustilanteessa koettu muutosta. Kyselyyn tuli 408 vastausta, ja vastaajista 51 prosenttia koki, että poliisin tehovalvontajaksolla oli positiivinen vaikutus alueen turvallisuustilanteeseen. 

- Myös omien havaintojemme perusteella alue oli koko valvontajakson ajan normaalia rauhallisempi. Voinee siis päätellä, että tehostetuilla toimenpiteillä on ollut asiaan vaikutusta, Kiiskinen toteaa.

Miten tästä eteenpäin?

Poliisi jatkaa Kallion alueella näkyvää partiointia sekä yhteistyötä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. 

- Alueen häiriöillä on pitkä historia ja on selvää, ettei turvallisuustilannetta ratkota pelkällä kolmen viikon tehovalvontajaksolla. Alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa jatketaan tiiviisti yhteistyötä. Tällä viikolla alueen asukkaille ja toimijoille järjestetään tilaisuus, jossa poliisin lisäksi paikalla on Helsingin kaupungin edustajia sekä sosiaali- ja päihdetyön ammattilaisia. Tarkoitus on yhteistyössä löytää keinoja, jolla alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä voidaan parantaa pidempikestoisesti, kertoo komisario Katja Nissinen Helsingin poliisin ennalta estävästä toiminnosta.

Päihteidenkäyttäjien kannalta tilanne on haastava.

- Se ei auta kokonaistilannetta, että paikalta poistetaan häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt, jolloin he suuntaavat jonnekin toisaalle. Asian eteen tulee eri toimijoiden tehdä laajasti yhteistyötä. Näille henkilöille tulisi voida osoittaa paikka, jonne he voisivat mennä ja saada apua tilanteeseensa. Parhaimmillaan ratkaisut löytyvät yhteistyössä heidän kanssaan, Nissinen toteaa. 

Helsingin poliisilaitos Helsinki Poliisin ennalta estävä toiminta Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta