Helsingin poliisi kannattaa ehdotusta ulkomaalaislain selkiyttämisestä

Julkaisuajankohta 8.9.2022 16.09
Uutinen

Korkeimman hallinto-oikeuden tuomion mukaan Helsingin poliisilaitos syyllistyi laissa kiellettyyn syrjintään vuonna 2016. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kahden naisen pysäyttämistä valvontatoimenpiteitä varten ei voitu pitää oikeasuhtaisena keinona katuprostituutiovalvonnan suorittamiselle, vaikka toiminnalle oli hyväksyttävä tavoite. Oikeuden mukaan kyse oli etnisestä profiloinnista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan tuomion tulee ohjata poliisia muuttamaan toimintaansa. Näin on jo tehty. Etnisen profiloinnin kielto huomioidaan nykyään kaikessa Helsingin poliisin toiminnassa.

Helsingin poliisilaitoksessa on järjestetty vuodesta 2018 lähtien useita kymmeniä koulutustilaisuuksia, joissa on käsitelty etnisen profiloinnin kieltoa ja syrjinnän estämistä. 

– Tänä vuonna kaikkien poliisien tavoite- ja kehityskeskusteluiden ryhmäkeskusteluissa annettiin kertauskoulutus etnisen profiloinnin kiellosta ja toimenpiteiden kirjaamisesta. Koulutuksessa korostettiin, että havaintotiedon perusteena pitää aina olla henkilön toiminta, kertoo poliisikomentaja Lasse Aapio.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan etnisen syrjinnän estämiseksi tarvitaan myös lakimuutos: Ulkomaalaisvalvonnan suorittamista koskevaa ulkomaalaislain 129 a §:ä on etnisen syrjinnän ja profiloinnin ehkäisemiseksi tarpeellista selkiyttää. 

Helsingin poliisi kannattaa Yhdenvertaisuusvaltuutetun ehdotusta ulkomaalaislain selkiyttämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuomio johtuu osaltaan vaikeatulkintaisesta lainkohdasta. Poliisin pitää pystyä suorittamaan valvontaa läpinäkyvästi ja kansalaisten tiedossa olevalla tavalla. Silloin vältytään väärinkäsityksiltä ja poliisitoimintaa voidaan luotettavasti valvoa jälkikäteen. 

Helsingin poliisilaitos Helsinki Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta