Helsingin poliisilaitos on antanut Convoy Finland -mielenosoituksen järjestäjien tiedot vastauksena tietopyyntöihin

Julkaisuajankohta 18.2.2022 16.11
Uutinen

Useat median edustajat ja yksityishenkilöt ovat lähettäneet Helsingin poliisilaitokselle tietopyynnön ja pyytäneet saada tietoonsa Convoy Finland 2022 -mielenosoituksen järjestäjän nimen tai kyseistä mielenilmausta koskevan mielenosoitusilmoituksen. Helsingin poliisilaitoksen hallussa ei ole pyydettyä asiakirjaa, koska kukaan yksityishenkilö ei ole kirjallisesti ilmoittautunut mielenosoituksen järjestäjäksi.

Asiassa tehdyn tapauskohtaisen harkinnan jälkeen poliisilaitos katsoo, että kysymyksessä olevan mielenosoituksen järjestäjätahon puolesta toimineiden henkilöiden nimet voidaan antaa tietopyynnön tekijöille. Poliisilaitos katsoo, ettei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1. momentin 32-kohta sovellu nyt käsiteltävään mielenosoitukseen.

Poliisilaitoksen Hälytys- ja valvontayksiköstä saadun tiedon mukaan Niclas Rauma -niminen henkilö on soittanut 3.2.2022 ylikomisario Jarmo Heinoselle ja ilmoittanut, että Convoy Finland 2022 -yhteisö järjestää mielenosoituksen Kansalaistorilla 4.2.-9.2.2022 välisenä aikana. 

Mielenosoitus järjestyy Kansalaistorille perjantaina 4.2.2022 klo 18 ja jatkuu tämän jälkeen päivittäin klo 10-22. Poliisiin on lisäksi ollut yhteydessä Annika Leino -niminen henkilö. Niclas Rauma on kertonut poliisille toimivansa paikalla mielenosoituksen yhteyshenkilönä. Ylikomisario Heinosen tietoon tuotiin, että mielenosoitus on irrallinen liikennettä mahdollisesti häiritsevästä ”moottorimarssista”.

Poliisilaitos toteaa, ettei kokoontumislaki eikä ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytäntö edellytä, että yleisellä kokouksella olisi varsinainen järjestäjä. Poliisin on siinäkin tapauksessa turvattava kokoontumisvapautta, vaikka yleisellä kokouksella ei olisi järjestäjää.

Helsingin poliisi on aikaisemmin kertonut mielenilmauksen järjestäjän, jos kyseessä on ollut järjestö, yhdistys tai muu oikeushenkilö. Jatkossa Helsingin poliisilaitos käyttää tapauskohtaista harkintaa yksityishenkilöiden nimien kertomisessa. 

Helsingin poliisilaitos Helsinki Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta