Polisinrättningen i Helsingfors har gjort en brottsanmälan om ett polisbrottsärende till Åklagarmyndigheten

Utgivningsdatum 17.1.2022 15.06 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 14.05
Nyhet

Polismännen anmälde sin kollegas osakliga beteende till sin chef.

På nyårsaftonen upptäckte en polispatrull en person som avfyrade fyrverkeripjäser mot andra människor på en offentlig plats i Helsingfors centrum. Polispatrullen fick fast personen efter en kort jakt. Personen motsatte sig en av polismännen och sattes därför i handbojor. Polismannen som tagit fast personen fortsatte att använda maktmedel mot den fasttagna personen, vilket de övriga polismännen på platsen inte godkände. De övriga polismännen meddelade sin chef om det som hade hänt.

- Polisinrättningen i Helsingfors har gjort en brottsanmälan som gäller ett polisbrottsärende till Åklagarmyndigheten. Polismannen är avhållen från tjänsteutövning och ett tjänstemannarättsligt förfarande har inletts, berättar biträdande polischef Heikki Kopperoinen. 

Om en polisman misstänks ha begått ett brott sköter åklagaren om handläggningen av ärendet från förundersökningsskedet fram till domstolsbehandlingen.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors sv