Helsingin rikostutkinnan blogi: Lainvastaista toimintaa, hallintomenettelyä, rikoksia ja huonoa käytöstä

Julkaisuajankohta 16.6.2021 12.58
Uutinen

Blogitekstin (linkki uutisen lopussa) on kirjoittanut tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen. Hän työskentelee Helsingin poliisilaitoksen rikostorjuntatoiminnossa.

Tekstissä paneudutaan siihen, miten rikos, lainvastainen toiminta, hallintomenettely ja huono käytös eroavat toisistaan. Usein poliisi saa rikosilmoituksia asioista, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä ja kuuluvat muiden viranomaisten hoidettavaksi. Monesti tapauksissa on kyse huonosta käytöksestä, jota poliisi ei voi selvittää.

Suominen käsittelee blogissaan esimerkkitapauksia, joista rikosilmoituksia on tehty:

Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvoja auttavat kuluttajan ja palveluntarjoajan välisissä riita-asioissa. Viime kädessä asia voidaan viedä riita-asiana käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Rikoksista on harvoin kysymys tapauksissa, jotka liittyvät kuluttajan suojaan.

(--)

Tyypillinen esimerkki on hallinnollinen päätös esimerkiksi Kelan avustuksesta tai jopa tuomioistuimen tuomio, joka on lopputulokseltaan epätoivottu. Usein rikosilmoituksen tekemisen taustalla on toive hallinnollisen päätöksen tai tuomioistuimen tuomion muuttamisesta. Poliisi ei kuitenkaan toimi kummassakaan asiassa muutoksenhakuelimenä.

(--)

Kotirauhan rikkomiseksi mielletyissä metelöintitapauksissa on tehty rikosilmoitus esimerkiksi siitä, että rollaattorilla kotiin tuleminen aiheuttaa meteliä. Jopa vauvan itkusta ja askelten äänistä on tehty rikosilmoituksia. Normaalit elämisestä aiheutuvat äänet täyttävät harvoin rikoksen tunnusmerkistöä.

Helsingin poliisin rikostutkinnan blogissa kirjoitetaan pääkaupungin ajankohtaisista rikostapauksista ja -ilmiöistä, rikostutkinnan arjesta sekä tuodaan yhteiskunnalliseen keskusteluun rikostutkinnan näkökulmia. Kirjoitukset julkaistaan osoitteessa https://blogi.poliisi.fi.

Helsingin poliisilaitos Helsinki Rikokset ja tutkinta Uutinen