Huumausaineiden katukaupan valvonta nosti esille huolestuttavia ilmiöitä

Julkaisuajankohta 17.6.2022 10.00
Uutinen

Poliisi suoritti tehostettua huumausaineiden katukaupan valvontaa valtakunnallisesti koulujen päättäjäisviikonloppuna ja sitä edeltäneen viikon aikana. Valvontajakso toi myös Kaakossa lisävahvistusta jo aiemmin tehtyihin havaintoihin ilmiöistä, joita voidaan pitää huolestuttavina.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on viime vuosina ollut mukana tutkimassa useita laajoja huumausainerikoskokonaisuuksia, joissa huumausaineita on tuotu maahan ja myyty järjestäytyneen rikollisuuden toimesta. Poliisin tehtävänä on torjua huumausainerikollisuutta sen kaikilla tasoilla ja toimenpiteitä kohdistetaan kattavasti kaikkiin välitysportaisiin maahantuonnista paikalliseen katutason myyntiin. Touko-kesäkuun vaihteessa valvontaa keskitettiin huumausaineita katukaupassa myyvien henkilöiden paljastamiseen ja huumausaineiden välittämiseen käytettävien julkisten paikkojen valvontaan sekä huumausaineiden myynnistä johtuviin häiriöihin.

Nyt toteutetun valvontajakson aikana eri huumausainerikoksista epäillyksi päätyi Kaakkois-Suomessa parikymmentä henkilöä. Poliisi suoritti rikosepäilyjen johdosta myös useita kotietsintöjä. 

Valvontaviikon lopputuloksena takavarikoitiin eri kohteista yhteensä 155 ekstaasitablettia, 21 grammaa amfetamiinia, 400 grammaa marihuanaa, 20 kannabiskasvia, 30 sokeripaloihin imeytettyä LSD-annosta, 21 Subutex-tablettia sekä 10 grammaa kokaiinia. Näiden paljastuneiden rikosten esitutkintaa jatketaan pääasiassa huumausainerikoksen ja huumausaineen käyttörikoksen rikosnimikkeistöllä. 

Valvonnassa kiinnijääneistä huumausainerikokseen epäillyistä neljä oli alaikäistä. Usealla epäillyistä oli mukanaan teräase tai jokin muu toisen henkilön vahingoittamiseen soveltuva esine. Lisäksi valvontaviikon aikana poliisi tavoitti Kaakkois-Suomen alueella autoilemasta 12 sellaista henkilöä, joiden epäillään kuljettaneen autoaan huumausaineen vaikutuksen alaisena.

Poliisi muistuttaa vanhempia tutustumaan lastensa puhelimen käyttöön. Lasten kanssa on hyvä käydä läpi, mitä viestisovelluksia lapset käyttävät ja mihin tarkoitukseen ne on hankittu. Poliisin havaintojen mukaan huumeita välitetään edelleen myös yleisesti tunnetuilla tavanomaisilla viestisovelluksilla, mutta muusta viestinnästä erillisten ja salatumpien viestijärjestelmien käyttö on lisääntynyt.

Poliisi jatkaa edelleen huumausaineiden katuvalvontaa päivittäistoimintansa yhteydessä ja toteuttaa säännöllisesti tehostettuja valvontajaksoja. 
 

Lue myös Poliisihallituksen julkaisema (16.6.2022) uutinen huumerikostorjunnan tehostetussa valvonnassa viikolla 22 (30.5.-5.6.): Poliisi valvoi huumerikoksia tehostetusti - Poliisi

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta