Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2024-100867

Julkaisuajankohta 5.7.2024 9.49

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 5.7.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-100867.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lappeenrannan ja Imatra poliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Lappeenranta:

Kaarna, Jari A O (POL-2023-168098)

Nyman, Markus K D (POL-2023-173061)

Rapo, Teuvo J (POL-2023-173116)

Salomaa Oliver V (POL-2023-182062)

Imatra:

Aareskoski, Raimo K (POL-2023-168015)

Hartikainen, Ilkka M A (POL-2023-156532)

Kamunen, Riku-Pekka (POL-2023-134211)

Matikainen, Taito O (POL-2023-173038)

Nokelainen, Markku J (POL-2023-155809)

Pajari, Arvo (POL-2023-173073)

Santajärvi, Teemu O J (POL-2023-156524)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Lappeenrannan poliisiasema

Villimiehenkatu 2 C

53100 Lappeenranta

Aukioloaika:

Ma-pe 9 -16.15

Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Imatran poliisiasema

Tainionkoskentie 70

55120 Imatra

Ti-ke 9 - 12 ja 13 - 16.15

Yhteyshenkilö:

Lupa-esimies Auli Siltanen-Enwald, 0295 437 0332

                     Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen                                        julkaisemisajankohdasta.

Imatra Kaakkois-Suomen poliisilaitos Lappeenranta Yleistiedoksianto